Aflastning kan foregå i plejefamilie, på døgninstitution eller via afløsning i hjemmet.

Er I forældre til et barn med handicap, kan I ansøge kommunen om at få bevilliget aflastning.

Aflastning kan foregå i plejefamilie, på døgninstitution eller via afløsning i hjemmet. Et handicappet barn kan kræve mange ressourcer af jer som forældre, derfor giver aflastning en mulighed for et pusterum til jer og evt. søskende.

Hvis I ønsker at søge om aflastning til jeres barn, skal I kontakte jeres sagsbehandler i Børnehandicap.

Serviceniveauerne for bevilling af aflastning på handicapområdet i Kolding Kommune beskriver de vejledende retningslinjer, der som udgangspunkt gælder for tildeling af en aflastningsydelse.

Tildelingen af en aflastningsydelse skal dog altid bero på en konkret, individuel vurdering af borgerens behov.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey