Barn eller ung med handicap (under 18 år)

Hvis du har et barn med handicap, skal barnet i videst muligt omfang kompenseres for følgerne af sin nedsatte funktionsevne. Målet er, at I som familie skal kunne leve så normalt som muligt med de særlige belastninger, barnets handicap giver.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey