Hvad er min ret, og hvad er min pligt?

Både i Danmark og internationalt er der fokus på handicap og rettigheder

https://www.borger.dk/sider/Rettigheder-raad-og-organisationer-for-personer-med-handicap.aspx

Skrevet af Social- og Indenrigsministeriet
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey