Skip til hoved indholdet

Handicappolitisk Topmøde 2022

Handicappolitisk Topmøde 2022

Hvad er fremtiden for det gode liv med handicap i Kolding Kommune? Hvordan ser det ud i 2030? I 2050?

Det er politikerne i udvalget Social Bæredygtighed i fuld gang med at finde ud af, og de har brug for din hjælp til at blive helt skarpe på, hvordan vi skaber de bedste forudsætninger for det gode liv med handicap i fremtiden.

Derfor afholder vi Handicappolitisk Topmøde onsdag d. 30. november 2022 kl. 18.30-21.00 på Sundhedscenter Kolding, Sygehusvej 6, 6000 Kolding.

Tilbage i august afholdt vi borger- og dialogmøde også med temaet ’Det gode liv med handicap’. Her var formålet at møde og lytte til de mennesker, som på den ene eller anden måde har funktionsnedsættelser tæt inde på livet – fysiske som mentale funktionsnedsættelser. Her fik vi indkredset de vigtigste temaer og kom lidt dybere ned i de forskellige problemstillinger og blev klogere på, hvad Kolding Kommune lykkes med eller ikke lykkes med.

Den 30. november 2022 vil vi så igen invitere jer, som har noget på hjerte om dette tema. Først vil politikerne fra Social Bæredygtighed præsentere deres fremtidsvisioner for ’Det gode liv med handicap’, og bagefter vil I blive inviteret til at komme med jeres mening. Er vi ambitiøse nok? Er der nogle blinde vinkler, som vi har overset? Er der nogle andre veje, som vi kan gå?

Dette vil foregå på fire forskellige stationer med temaerne:

  • Det gode børneliv med handicap
  • Adgang og tilgængelighed – herunder med fokus på Byrum, Sundhed og Kultur, fritid & idræt
  • Det gode uddannelses- og arbejdsliv med handicap
  • Familier & Pårørende

Du kan melde dig til to forskellige stationer, som du er særligt interesseret i.

Først vil der dog være oplæg fra fremtidsforsker Liselotte Lyngsøe, som vil give sit bud på, hvad fremtiden byder på for mennesker med funktionsnedsættelser.

Afslutningsvis vil der være paneldebat, hvor en række eksperter på området vil give deres perspektiver på de fremtidsscenarier, som politikerne har præsenteret og den debat, som har været rundt på de forskellige stationer. Der vil være forplejning i løbet af aftenen. . 

Har du spørgsmål?

Er du velkommen til at kontakte konsulent Tine Bækgaard på tlf. 79 79 12 38 eller mail tibak@kolding.dk

Tilmelding til Handicappolitisk Topmøde 2022

Har du en hjælper med? *


Sidder du i kørestol *


Vælg hvilke to stationer du vil besøge
Orientering om

databeskyttelsesreglerne

Er du forhindret i at møde op, så hører vi gerne fra dig