Der findes mere end 60.000 forskellige typer hjælpemidler.

Borgere med handicap kan søge om hjælpemidler

https://www.borger.dk/sider/Hjaelpemidler-og-forbrugsgoder.aspx

Skrevet af Social- og Indenrigsministeriet og Kolding Kommune
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey