Kulturhuset

Kulturhuset er et aktivitets- og værested for alle udviklingshæmmede borgere i Kolding Kommune.

Der er ansat ni medarbejdere i huset, hvoraf de fire er udviklingshæmmede ansat i beskyttede stillinger.

Kulturhuset er stedet, hvor brugerne i deres fritid kan mødes og få etableret og styrket deres netværk og dyrke deres egen kultur.

Forældre og andre pårørende er velkomne til at besøge huset.

Åbningstider

 • Mandag: klokken 14.00 - 19.00 
 • Tirsdag, onsdag og torsdag: klokken 14.00 - 21.00
 • Alle fredage åbner vi klokken 12.00, hvor der kan købes frokost. Vi lukker kl. 18.00, hvis ikke der er fest.
 • En søndag om måneden er Kulturhuset åben, eller også der er en aktivitet ud af huset. Se Kulturhusets blad.


Målsætning

 

 

 • At skabe et aktivitets- og værested med så stor brugerindflydelse som muligt.
 • At huset er brugernes hus, hvor de kan mødes og få etableret og styrket deres netværk.
 • At give brugerne mulighed for at deltage i forskellige kreative aktiviteter, som f.eks. at arbejde med træ, ler og musik.
 • At iværksætte aktiviteter, som der måske i starten kun er begrænset interesse for.
 • At cafeen er åben i husets åbningstid og kan tilbyde muligheden for at købe sund og ernæringsrigtig mad.
 • At de udviklingshæmmede, som ansættes i et skånejob, har et arbejde, som de kan klare og trives med.
 • At skabe en god og udviklende arbejdsplads for alle medarbejdere.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey