Organisationen Nordhøj

Organisationen Nordhøj består af fem afdelinger: Nordhøj, MultiFlex, Aktiviteten Nr. Bjert, Butik Nord og Butik Nørregade.

Organisationen Nordhøj er Kolding Kommunes beskæftigelses- og aktivitet-/samværstilbud for mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.


Organisationen Nordhøj tilbyder:

 • Beskyttede værksteder
 • Udplacering i job
 • Dagcentre
 • Daghjem
 • Uddannelser for udvikingshæmmede f.eks. kunstuddannelse samt diverse AMU-kurser
 • Butikker samt rammeværksted
 • Naturvejledning for børnehaver og folkeskoleklasser (0.-3. klasse)

Der er indskrevet ca. 250 medarbejdere, og der er ansat ca. 55 personaler.


Profil

Organisationen Nordhøjs kultur bærer præg af, at vi er et beskæftigelsessted med høj grad af medindflydelse og trivsel. Der er stor mangfoldighed i tilbuddene, hvor den enkelte medarbejder har indflydelse på både indhold i og variation af tilbuddene.


Værdier

 

I Organisationen Nordhøj arbejder vi ud fra:

 • Faglighed
 • Respekt
 • Udvikling
 • Mod
 • Arbejdsglæde
 • Ydmyghed


Studerende/elever

 

Organisationen Nordhøj tager imod pædagogstuderende og PAU-elever.

Organisationen Nordhøj har udarbejdet praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for: 

pdfPædagogstuderende409.86 KB

pdfPAU-studerende165.15 KB

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey