Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan du selv ansætte assistenter

https://www.borger.dk/sider/Borgerstyret-personlig-assistance.aspx

Skrevet af Social- og Indenrigsministeriet og Kolding Kommune
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey