Brunebjerg   Brunebjerg

Brunebjerg tilbyder bolig og socialpædagogisk støtte til 20 udviklingshæmmede borgere.

     
Bramdrupdam3   Centervej

Bramdrupdam tilbyder bolig og socialpædagogisk støtte til borgere med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

     
skovvnget   Kameliahuset

Kameliahuset er et tilbud til yngre udviklingshæmmede, som kan bo i selvstændig bolig. Der er 12 lejligheder med tilhørende fælleshus.

     
levisonsvej   Levisonsvej

Levisionsvej er et tilbud til yngre udviklingshæmmede, som kan bo i selvstændig bolig. Der er 12 lejligheder med tilhørende fælleshus.

     
bofllesskab chr   Borgmestervej

Borgmestervej er et tilbud om bolig og socialpædagogisk støtte i hverdagen til voksne mennesker med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

     
bofllesskab klverbo   Kløvervej

Kløvervej er et tilbud om bolig og socialpædagogisk støtte i hverdagen til voksne mennesker med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

     
trindvold2   Rytterskolevej

Rytterskolevej er et tilbud om bolig og socialpædagogisk støtte i hverdagen til voksne mennesker med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

     
skovvnget   Skovvænget

Skovvænget er et tilbud til udviklingshæmmede, som kan bo i selvstændig bolig. Der er otte boliger med et tilhørende fælleshus.

     
ungdomskollegiet   Ungdomskollegiet

Ungdomskollegiet tilbyder socialpædagogisk udredning og afdækning af unge udviklingshæmmede borgere med henblik på fremtidige bolig- og beskæftigelsesmuligheder.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey