Samvær med venner og naboer i bofællesskabet vægtes højt.
I Bofællesskabet bor 40 udviklingshæmmede borgere.

Bramdrupdam Bofællesskaber tilbyder bolig og socialpædagogisk støtte til borgere med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

"Bofællesskabet", som det kaldes i daglig tale, ligger i den nordlige del af Kolding og er omkranset af grønne arealer og lukkede stisystemer, som giver mulighed for at gå og cykle på egen hånd i trygge rammer.

Vi bor tæt på lokalcentret med indkøbsmuligheder m.m. og bybus, der kører til midtbyen eller Kolding Storcenter holder indenfor kort gåafstand.

Bofællesskabet er ombygget i løbet af 2013/2014.

I Bofællesskabet bor 40 udviklingshæmmede borgere. De har alle en betydelig og varig nedsat funktionsevne, men har derudover hver deres individuelle behov, som vores omsorg, pleje og socialpædagogisk støtte tager udgangspunkt i.

Bofællesskabet drives efter servicelovens § 85 – af Kolding Kommune, hvilket blandt andet betyder, at du skal visiteres til bostedet af din handlekommune, hvis du ønsker en bolig her.

Hverdagen for borgerne i Bofællesskabet byder for de fleste på et beskæftigelsestilbud gennem Organisationen Nordhøj. Det kan fx være et arbejde på Multiflex eller daghjem/dagcenter på Nordhøj eller Rytterskolevej. Transport til og fra beskæftigelse varetages af Organisationen Nordhøj.

Nogle borgere får pga. deres handicap tilbud om beskæftigelse i Bofællesskabet. Her laves forskellige aktiviteter som motion, besøg og ”arbejde” i bofællesskabets kolonihave, eller arbejde med små opgaver i Kirken.

Borgere med forskellige fysiske handicaps kan bevilliges fysioterapibehandling og -træning i Bofællesskabet. Det er Bofællesskabets fysioterapeuter der vurderer behov for fysioterapi.

Herudover får nogle borgere ridefysioterapi, dette er bevilliget via egen læge.

Fysioterapi og ridefysioterapi foregår i hverdagen, og borgerne har efter behov fri fra beskæftigelse.

Hvis det er muligt, tilbydes borgerne udflugter, der er tilpasset deres behov. Det kan være en med madkurv eller kaffe, tur til Legoland eller andet. Hvert år tager en større flok afsted til Sølund festival.

Fritiden kan også bruges på forskellige aktiviteter som sløjd, EDB eller folkedans gennem SUK (Samvær, Undervisning, Kultur). Du kan læse mere om SUK, tilmelding og deltagerbetaling på SUK Regionsyddanmarks hjemmeside.

Samvær med venner og naboer i bofællesskabet vægtes højt, hvorfor der arrangeres forskellige tilbud/aktiviteter eks. cafe, højtidsarrangementer og gudstjenester i samarbejde med Kirken.

Aktivitetshuset kan borgerne bruge til private arrangementer, såsom fødselsdag og lignende.

Der er i bofællesskabet indrettet wellness område med spa og snoozelrum, begge dele til fri afbenyttelse.

Ellers kan fritiden byde på biografture, koncerter, sportsbegivenheder og meget andet. Til disse arrangementer benytter borger ofte ledsager. Du kan søge din handle kommune om ledsager.

Bofællesskabet tilbyder borgerne ferie op til fire døgn med overnatning. Hvor ferien går hen besluttes i samråd med borgeren. Eksempler på ferieture kan være bondegårdsferie, sommerhus, storby ferie m.m.

Personalet, der arbejder i Bofællesskabet, er primært socialpædagogisk uddannet personale, samt omsorgs- og SOSU personale. Men der er også ansat fysio- og ergoterapeuter, rengøringsassistenter og administrative medarbejdere.

Bofællesskabet samarbejder med University College i Kolding vedr. pædagogstuderende og har årligt 2 - 6 studerende i praktik.

I Bofællesskabet er ca. 100 fastansatte medarbejdere, samt 50 løst tilknyttede vikarer, der tager sig af borgene ved ferie og sygdom. 

I tidsrummet 7:00 – 22:00 er der personale i alle bomiljøer, herefter er der 2-3 vågne nattevagter samt én sovende vagt.

Personalet i Bofællesskabet har efteruddannelse inden for flere områder blandt andet Neuropædagogik, Marte Meo og sansestimulation.

Bofællesskabet består af 28 rækkehuse og 12 lejligheder, der er indrettet således at de kan tilgodese borgernes forskellige behov.

Boliger er på 40 - 45 m2, hertil kommer andel af fællesarealer.

Der er etableret fælles facilliter i form af et trænings- og wellneshus, Aktivitetshus, samt administrations- og mødehus.

Boligerne er placeret i udkanten af området og fælles faciliteterne i midten, så der etableres et centralt torvemiljø.

Som borger i Bramdrupdam Bofællesskab er der nogle udgifter forbundet med boligen og det socialpædagogiske tilbud, der ydes.

Husleje
Boligerne er opført efter almenboligloven, hvilket betyder at borgeren indgår en lejekontrakt med Kolding Kommune.

Du skal betale et indskud ved indflytning, har du ikke penge til indskud, kan du søge om et lån ved kommunen.

Huslejen opkræves af Kolding Kommune

Du har mulighed for at søge om boligsikring ved Udbetaling Danmark – boligstøtten afhænger af din indkomst og eventuel formue.

Servicebetaling
Udover husleje kan der være egenbetaling på enkelte serviceydelser blandt andet rengøring.

I forbindelse med indflytning, inviteres forældre/pårørende til en indledende snak om deres forventninger til borgers liv i Bofællesskabet. I den sammenhæng afklares også samarbejdsaftaler mellem pårørende og bostedet – f.eks. omhandlende informationsniveau (hyppighed, telefonisk og skriftligt), deltagelse i møder, deltagelse i arrangementer mv.

Aftalernes indhold skal godkendes af borger og evalueres løbende.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey