Hjerneskadeteamet som koordinerer indsatsen omkring dig som borger.

Har du fået en hjerneskade efter fx en blodprop, hjerneblødning, iltmangel eller en ulykke?

Hvis du har pådraget dig en hjerneskade, kan du have behov for hjælp fra mange instanser inden for det kommunale system.

Kolding Kommune har samlet fagpersoner på tværs af afdelinger i et hjerneskadeteam, som koordinerer indsatsen omkring dig som borger.


I teamet er der repræsentanter fra

  • Jobcentret
  • Træning og rehabilitering
  • CSV – Voksenspecialundervisning
  • Seniorforvaltningen
  • Handicaprådgivningen
  • CORTEX-Støttecenter for erhvervet hjerneskade


Henvendelse til hjerneskadeteamet kan komme fra dig selv eller dine pårørende, sygehuset, Træning og rehabilitering, Jobcentret og Handicaprådgivningen.


Teamets opgaver:

  • Vurderer hvilke ressourcer der er nødvendige til rehabiliteringen
  • Vurderer om der er behov neuropædagogisk støtte
  • Tildeler en sagsbehandler på de enkelte områder
  • Koordinerer genoptræning og rehabiliteringen

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey