I Støttecentret arbejder vi i tværfaglige teams. Et team består typisk af ergoterapeuter, pædagoger og social- og sundhedsassistenter.

Det tværfaglige personale har neuropædagogik som fælles faglig referenceramme.
Vi har 3 teams, der arbejder i tidsrummet mellem klokken 07.30 og 23.00 året rundt inklusive søn- og helligdage. Et team på fire personer er fælles om en brugergruppe. Det skal sikre, at brugerne får en meningsfuld og genkendelig hverdag med så få personer omkring sig som muligt.

De øvrige medarbejdere arbejder om dagen. Personalet i dagteams yder fortrinsvis støtte til brugere på hverdage i tidsrummet 8-16. Vi er pt. 36 ansatte.

Supervision
Hver team får faglig supervision hos uddannet psykolog med specialviden om neuropsykologi ca. hver 6. uge.

Pædagogisk koncept
Vi arbejder med pædagogik, ergoterapi, pleje og omsorg, med neuropædagogik som vores fælles referenceramme.

Neuropædagogik
Vi har valgt denne definition af neuropædagogik af Karen Margrethe Grønbæk:

"Neuropædagogik er kunsten at indgå situationsbestemt i et solidarisk samarbejde med mennesker, som medfødt eller erhvervet har skader i hjernens mentale funktioner. Samarbejdet har erfaringsdannelse som mål, som led i personens bestræbelser på at overvinde, kompensere eller leve med de begrænsninger, hjerneskaden har medført. Neuropædagogik er en tværfaglig disciplin, som baseres på naturvidenskabelig, humanistisk og socialvidenskabelig teori, samt på erfaringer hos alle implicerede i samarbejdet.”

Vi samarbejder med brugeren og socialrådgiveren og om at definere de behov for støtte, som brugeren har, og hvilke mål vi skal arbejde efter.

Metoden tager udgangspunkt i, hvor i hjernen brugerens skade er placeret. Vi tilrettelægger støtten, så det er brugerens ressourcer, der er udgangspunktet.

Vi aftaler med brugeren, hvor hyppigt støtten skal gives. Vi tilrettelægger indhold og struktur på besøgene, samt tilgang til brugeren. Vi tilstræber, at besøgene ligger på faste tidspunkter i løbet af dagen eller ugen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey