CORTEX20 - Dagcenter for borgere med erhvervet hjerneskade.

Brugerne, der benytter CORTEX20, er mellem 18 og 65 år. Dagcentret ligger centralt i Kolding by på Bredgade 20.
Ved at benytte CORTEX20 får du mulighed for at:

  • Få samvær i meningsfuldt fællesskab med andre i samme situation
  • Udvikle og fastholde dit funktionsniveau
  • Deltage i forskellige aktiviteter
  • Danne netværk
  • Indgå aktivt i husets daglige opgaver

Som udgangspunkt skal alle, der benytter CORTEX20, selv sørge for transport til stedet. Kørestolsbrugere og andre, der ikke selv er i stand til at komme frem, kan få bevilget kørsel.

CORTEX20 har nedsat et brugerråd.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey