Der er mange samarbejdspartnere omkring mennesker med hjerneskader.

Det betyder, at der er behov for at samarbejde på tværs af flere forskellige forvaltninger og afdelinger.

Hjerneskadeteamet holder møder hver 14. dag.

Overordnet er formålet med hjerneskadeteamet at sikre et sammenhængende, helhedsorienteret og velkoordineret forløb for borgeren med følger efter hjerneskade i Kolding Kommune.

Hjerneskadeteamet består af repræsentanter fra Handicapafdelingen, Jobcentrets sygedagpengeafdeling, ergo- og fysioterapeuter fra afdelingen Sundhed og Træning, hjerneskadekoordinator, rådgiver fra Seniorforvaltningen, CSV-voksenspecialundervisning og CORTEX Støttecenter for erhvervet hjerneskade.

Har du fået en hjerneskade efter fx en blodprop, hjerneblødning, iltmangel, hjernerystelse eller en ulykke?

Hvis du har pådraget dig en hjerneskade, kan du have behov for hjælp fra mange instanser inden for det kommunale system.

Kolding Kommune har samlet fagpersoner på tværs af afdelinger i et hjerneskadeteam, som koordinerer indsatsen omkring dig som borger.

Det er hjerneskadekoordinatoren, som er tovholder på teamet og er ansvarlig for dagsorden og referater. Udover hjerneskadekoordinatoren, som er ansat under Socialforvaltningen på Center for Senhjerneskade, består teamet af repræsentanter fra:

 • Jobcentret
 • Sundhed og Træning, Sundhedshuset
 • CSV – Voksenspecialundervisning
 • Seniorrådgivningen
 • Handicaprådgivningen
 • CORTEX-Støttecenter for erhvervet hjerneskade

Henvendelse til hjerneskadeteamet kan komme fra dig selv eller dine pårørende, sygehuset, eller de forskellige forvaltninger i kommunen.

 

Teamets opgaver:

 • Vurderer hvilke ressourcer der er nødvendige til rehabiliteringen
 • Vurderer om der er behov neuropædagogisk støtte
 • Kommer med faglige anbefalinger
 • Tildeler en sagsbehandler på de enkelte områder
 • Koordinerer genoptræning og rehabiliteringen

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey