Vi tilrettelægger støtten ud fra dine behov.

Den primære målgruppe er voksne personer med erhvervet hjerneskade, som har behov for speciel bistand.

Du har mulighed for at få støtte, hvis følgerne efter skaden forårsager problemer i hverdagen. Skaden er typisk sket i ungdommen eller i voksenlivet. Der kan være tale om midlertidig eller varig støtte på grund af nedsat funktionsevne - både fysisk, psykisk og socialt.

Har du behov for støtte, eller et dagcenter tilbud skal du henvende dig til din socialrådgiver i Handicaprådgivningen i kommunen.

Hvilken støtte kan jeg få?
Støtten til dig tilrettelægger vi ud fra dine behov. Vi tager udgangspunkt i dine ressourcer og tilrettelægger støtten i forhold til, hvilke problemer hjerneskaden har givet dig.

Det overordnede formål med støtten er, at du kan leve en meningsfuld tilværese efter skaden. Samt at du kan klare dig så selvstændigt som muligt, og at støtten gives, så længe du har behov for det.
Støtten kan bestå af at:

  • Skabe overblik og struktur i hverdagen
  • Læse og besvare post, herunder elektronisk post
  • Holde styr på aftaler
  • Få aktiviteter i hverdagen
  • Hjælp til at holde sit hjem
  • Opbygge netværk
  • Ledsagelse til aktiviteter, lægebesøg, møder mm.

I CORTEX har vi aktiviteter i form af socialt samvær der oftest foregår i CORTEX20 lokaler.

Vores traditioner udvikles i samarbejde med brugerne. Vi holder en forårsfest og en årlig julefrokost.

Man kan visiteres til en af vores madklubber, aftenhygge og diverse ad hoc aktiviteter i weekenderne.

Du er altid velkommen til at kontakte os direkte og høre mere om CORTEX tilbud.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey