Støttecenteret har en åben atmosfære, hvor vi kommunikerer ærligt og direkte med hinanden.

Center for Senhjerneskades mission er at drive og udvikle et højt specialiseret tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i eget hjem.

Visionen lægger sig op af Senior og Socialforvaltningens vision om selvværd og sammenhæng i alt hvad vi siger og gør.

Center for Senhjerneskades vision på det sociale område er at vi vil være det førende kommunale tilbud i Danmark til borgere med erhvervet hjerneskade. 

Mål og strategi
Er udarbejdet med udgangspunkt i borgerens centrum og følge de 5 leveregler

  • Tal et sprog alle mennesker forstår
  • Alt inden for dinradar er dit ansvar
  • Det er borgerens plan /aftale
  • Sæt fællesskabet i spil
  • Gå borgeren i møde 

Målsætning

  1. Vi tilrettelægger individuelle tilbud til voksne mennesker med erhvervet hjerneskade, så den enkelte borger kan leve selvstændigt, meningsfuldt og værdigt liv
  2. Vi er en attraktiv arbejdsplads med veluddannede medarbejdere, der arbejder tværfagligt ud fra fælles mål og strategier
  3. Vi understøtter en koordineret og sammenhængende indsats med relevante samarbejdspartnere
  4. Vi er et videnscenter hvor man kan opsøge specialrådgivning på senhjerneskade -området

I CORTEX arbejder vi værdibaseret

Værdigrundlag
Støttecenterets værdigrundlag udtrykker de værdier, som vi ønsker at fremme i det indbyrdes samarbejde mellem ledere, medarbejdere, brugere, pårørende og eksterne samarbejdspartnere. Værdierne ligger til grund for små og store beslutninger, der træffes i Støttecenteret.

Ansvarlighed
Ansatte i CORTEX tager ansvar for at udføre de specialiserede opgaver, som støttecentret indgår aftaler om. Der etableres et tillidsfuldt samarbejde mellem ansatte, brugere, pårørende og eksterne samarbejdspartnere.

Brugerne respekteres for retten til at præge eget liv og træffe egne valg. Ansatte respekteres for deres forskellighed, faglighed og retten til privatliv.

Åben kommunikation
CORTEX har en åben atmosfære, hvor vi kommunikerer ærligt og direkte med hinanden. I det daglige arbejde tager vi ansvar for at tilkendegive synspunkter og er loyale overfor trufne beslutninger.

Vanskelige opgaver i forbindelse med det pædagogiske arbejde betragtes som fælles opgaver og vi giver faglig og empatisk støtte til hinanden.

Udveksling af informationer om brugere foregår mundtligt og skriftligt med respekt for brugerne og vores tavshedspligt. Humor betragtes som afstressende og energigivende.

Fælles mål og udvikling
CORTEX ansatte er fleksible. Vi repræsenterer forskellige faggrupper, som trækker på hinandens viden og faglighed, og arbejder efter fælles mål. Vi følger med i udviklingen, og holder os opdateret med ny viden.

Opgaver løses loyalt i forhold til aftaler og i meningsfyldte sammenhænge. Alle har indflydelse til at påvirke udviklingen gennem kollegialt samarbejde.

Vi er synlige og deltager offensivt og engageret i Støttecenterets udvikling.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey