Har du varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til merudgifter

https://www.borger.dk/sider/Stoette-til-noedvendige-merudgifter-for-voksne.aspx

Skrevet af Social- og Indenrigsministeriet
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey