Voksne med handicap skal have samme muligheder som alle andre.

Hvis du som voksen har et fysisk eller psykisk handicap med betydelig og varig nedsat funktionsevne, skal du i videst muligt omfang kompenseres for følgerne heraf.

Du skal have de samme muligheder som befolkningen i øvrigt, når det gælder boligforhold, job, uddannelse og fritidsaktiviteter.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey