Skip til hoved indholdet

Kolding Kommune har senest revideret affaldsregulativer i 2018 med henblik på indsamling af madaffald hos husholdninger, hvilket også gav anledning til justeringer i muligheden for indsamling af restaffald hos virksomheder.

I denne omgang er Regulativ for erhvervsaffald er primært ændret på følgende områder: 

•    Etablering af tilbud om afhentning af asbest, som hos husholdninger, men mod betaling

•    Ordning for Kolding Kommunes eget erhvervsaffald, herunder særligt institutioner med beboelse, som nu omfattes af flere af de kommunale   ordninger for husholdningsaffald

•    Afregning af manglende vejninger på genbrugspladsen

•    Imprægneret træ klassificeres som udgangspunkt som forbrændingsegnet farligt affald.

Regulativet forventes indstillet til endelig godkendelse med forventet ikrafttrædelse 1. april 2023.