Klagefrist til 4. september 2019.

Kolding Kommune har modtaget en anmeldelse om etablering af p-pladser ved Klostergården, Kolding. Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 10b i lovbek. nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter, hvorfor kommunen har vurderet, om der skal udarbejdes en miljøvurdering (VVM). Kommunen har vurderet, at der ikke skal udføres en miljøvurdering af det konkrete projekt med etablering af p-pladser.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lovbek. nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter. Klage- og søgsmålsvejledning findes i afgørelsen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey