Skip til hoved indholdet

Anlægsønsker Fritid og Idræt

Hvert år er der mulighed for at indsende anlægsønsker på fritids- og idrætsområdet til brug i forbindelse med budgetlægning.

Ansøgningsfristen for anlægsønsker til budget 2024 med overslagsår 2025 – 2027 er den 1. marts 2023.

Skriv kontaktpersonens e-mail adresse
Foreninger, antal medlemmer, øvrige brugere, aldersfordeling, samarbejdspartnere
Foreninger, antal medlemmer, aldersfordeling, samarbejdspartnere
Beløb i hele 1.000 kr.
Beløb i hele 1.000 kr.
Beløb i hele 1.000 kr.
Beløb i hele 1.000 kr.
Til dette skema vedhæftes/vedlægges samlet projektbeskrivelse, anlægsbudget, herunder finansieringsplan samt udkast til driftsbudget.

Orientering om

databeskyttelsesreglerne