Skip til hoved indholdet

Sportsklasser på Brændkjærskolen (7.-10.)

Som elev i Brændkjærskolens sportsklasser i 7.-10. klasse får du en struktureret hverdag, hvor skolen, lærere og dine trænere arbejder sammen om at støtte din sportslige udvikling. Du følger et almindeligt skoleskema men med mulighed for skemalagt morgentræning i en klasse med engagerede sportsudøvere fra forskellige idrætsgrene.

Som en del af ordningen får du:

 • Morgentræning to gange i ugen
 • Fysioterapi
 • Undervisning i sportspsykologi og ernæring
 • Lærerteams med forståelse for de fleksible behov, der kan være nødvendige for at kombinere skole og sport 

Det er muligt at søge uanset idrætsgren. Kolding Talent samarbejder med følgende lokale klubber om at udbyde morgentræning i følgende idrætsgrene, såfremt der er tilstrækkelig udøvere:

 • Håndbold
 • Bowling
 • Fodbold
 • Badminton
 • Svømning
 • Tennis
 • Karate

Til udøvere fra andre idrætsgrene udbydes fysisk træning med Kolding Talents fysiske træner Thomas Padkær på tværs af idrætsgrene. 

Et skoleskifte til sportsklasserne er omfattet af det frie skolevalg med den begrænsning, at der foreligger en godkendelse fra skolelederen. Skolelederen kan jf. folkeskolelovens §45 stk. 2 træffe alle konkrete afgørelser vedrørende skolens elever, herunder også indplacering i forskellige klasser.

Krav for optagelse

For at blive optaget i Kolding Talents sportsklasser på Brændkjærskolen skal du dyrke din sport på et højt niveau, være motiveret til at prioritere både sport og skole samt være villig til at søge sportslige udvikling. Ansøgningsudvalget består af skolekoordinator Thomas Bastius, elitekoordinator Bjarne Henriksen samt en repræsentant fra samarbejdsklubberne

Vigtige datoer

 • Informationsmøde er onsdag d. 6. december 2023. Der er mulighed for rundvisning Kl. 19.00, men du kan også bare møde op til informationsmødet kl. 19.30. Følg skiltene fra indgang A.
 • Ansøgningsfrist for skoleåret 2024/2025 er onsdag d. 10. januar 2024
 • Prøvetræning afholdes i uge 3 og 4
 • Der afholdes personlige samtaler i uge 5 i 2024. (enkelte kan foregå i uge 4 eller 6.
 • Du vil få besked, om du er optaget onsdag d. 7. februar 2024 kl. 14.30-15.30.

Læs mere i folderen om Kolding Talents sportsklasser her. OBS. folderen er fra sidste år, så gældende datoer er dem, der fremgår her på hjemmesiden.

Når du skal bruge en udtalelse fra din lærer og evt. træner kan de bruge denne vejledning.

Følgende informationer vil være relevante i skolens udtalelse:

 • Elevens arbejdsindsats i skolen
 • Om eleven vil være i stand til at strukturere sin skolegang i en hverdag, hvor elevens idræt fylde mere
 • Elevens evne til at arbejde selvstændigt og i gruppe
 • Om der er indlæringsmæssige vanskeligheder der skal tages højde for i form af støtte under fremtidigt skoleforløb (dette er ikke en hindring for optagelse)

Udtalelens er et anliggende mellem skole og elev. Eleven bør informeres om, at han/hun ikke er forpligtet til at videregive udtalelsen, men at det selvfølgelig kun til gavn for den enkelte.

Udtalelsen skal vedhæftes elevens ansøgning elektronisk og den kan evt. udskrives til pdf., så den kan vedhæftes ansøgningen. Alternativt er det ansøgerens eget ansvar at scanne håndskrevne udtalelser ind.

Følgende informationer vil være relevante i trænerens/forbundets udtalelse:

 • Ansøgerens niveau inden for sin idræt
  • Holdet, som ansøgeren deltager på nu
  • Om ansøgeren har deltaget på et udtaget hold f.eks. ungdomslandshold eller anden form for  talenthold og evt. tidspunkt for deltagelsen
 • Ansøgerens potentiale for at udvikle sit talent
 • Ansøgerens træningsindsats
  • F.eks. fremmøde til træning og indstilling til sin idræt

Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt af ansøgningsudvalget, der består af skolekoordinatoren på Brændkjærskolen, Thomas Bastius Kristensen og Teamkoordinator for Kolding Talent Bjarne Foged Henriksen, samt evt. en repræsentant fra samarbejdsklubberne.

Yderligere information kan fås ved Bjarne Foged Henriksen på tlf. 79 79 75 19 eller mail: bjhe@kolding.dk

Ansøg til Kolding Talents sportsklasser på Brændkjærskolen

Jeg ønsker at starte i *
Hvornår ønsker du at starte *


Skal kun udfyldes, hvis du ikke er tilknyttet en af følgende klubber BK-Trekanten KIF, KIF Fodbold, KIF Håndbold, KoldingQ, Kolding Badminton Klub, Kolding Tennis Klub, Kolding Svømme Klub, Kaizen Karate Do eller KIF Brydning.
Som kan benyttes til fremtidig kommunikation omkring eliteidrætslinjen bla. optagelsesproceduren. Denne mail skal tjekkes jævnligt.

Orientering om

databeskyttelsesreglerne