Skip til hoved indholdet

Anlægsønsker til budget 2022

Oprettet 22. januar 2021

Ansøgningsfristen for anlægsønsker til budget 2022 med overslagsår 2023 – 2025 er den 1. marts 2021.

Ansøgninger om nye anlæg eller driftsudvidelser skal indeholde:

  • Projektbeskrivelse, herunder hvilken problemstilling projektet løser, hvilken værdi projektet giver samt, hvor mange brugere/borgere projektet kommer tilgode,
  • Anlægsbudget, herunder finansieringsplan og mulig egenfinansiering,
  • Udkast til driftsbudget.
     

Ansøgningsfrist for anlægsønsker til budget 2022 med overslagsår 2023 – 2025 er den 1. marts 2021.

Budgetønsker indsendes ved at udfylde formularen

Tidsplan for budgetbehandling af anlægsønsker til Fritids- og Idrætsudvalget

Januar: Orientering til foreninger m.v. om ansøgningsfrist

1. marts: Ansøgningsfrist

1. marts – 30. april: Forvaltningens behandling af ansøgninger, til videre politisk behandling

16. marts: Ansøgninger sendes i høring i Fritidsrådet

13. april: Ansøgninger forelægges Fritids- og Idrætsudvalget – her udtages et antal projekter, som udvalget ønsker nærmere belyst

Ultimo maj: Udvalgte ansøgere fremlægger projekter for Fritids- og Idrætsudvalget

8. juni: Politisk behandling i Fritids- og Idrætsudvalget – ansøgninger prioriteres og fremsendes til videre budgetbehandling

Juli-august: Kvalificering af anlægsønsker, der ønskes fremsendt til budgetbehandling

26. august: Sidste frist for Fritids- og Idrætsudvalget til at fremsende anlægsønsker til budget 2022