Skip til hoved indholdet

Anlægsønsker til budget 2024

Oprettet 02. februar 2023

Ansøgningsfristen for anlægsønsker til budget 2024 med overslagsår 2025 – 2027 er den 1. marts 2023.

Ansøgninger om nye anlæg eller driftsudvidelser skal indeholde:

  • Projektbeskrivelse, herunder hvilken problemstilling projektet løser, hvilken værdi projektet giver samt, hvor mange brugere/borgere projektet kommer tilgode.
  • Anlægsbudget, herunder finansieringsplan og mulig egenfinansiering.
    Udkast til driftsbudget.
  • Ansøgningsfrist for anlægsønsker til budget 2023 med overslagsår 2024 – 2026 er den 1. marts 2022.

Budgetønsker indsendes ved at udfylde formularen

Tidsplan for budgetbehandling af anlægsønsker til Sundhed og Fritid

Februar: Orientering til ansøgere om ansøgningsfrist

1. marts: Ansøgningsfrist

1. marts – 30. april: Forvaltningens behandling af ansøgninger til videre politisk behandling

13. marts: Ansøgninger sendes i høring i Fritidsrådet

28. marts: Ansøgninger forelægges Sundhed og Fritid – her udtages et antal projekter, som udvalget ønsker nærmere belyst

2. maj: Udvalgte ansøgere fremlægger projekter for Sundhed og Fritid

13. juni: Politisk behandling i Sundhed og Fritid – ansøgninger prioriteres og fremsendes til videre budgetbehandling

Juni – august: Kvalificering af anlægsønsker, som ønskes fremsendt til videre budgetbehandling

15. august: Godkendelse af anlægsønsker i Sundhed og Fritid

25. august: Sidste frist for at fremsende anlægsønsker videre fra stående udvalg

Oktober: Tilbagemelding til ansøgerne

Klik her for at udfylde formularen