Skip til hoved indholdet

Ansøg om foreningstilskud 2022 senest den 10. januar

Oprettet 10. december 2021
Bundter af pengesedler
Det er tid til at ansøge om foreningstilskud

Mind din formand/bestyrelse om, at det er muligt at ansøge om tilskud for 2022 på Foreningsportalen - fristen er den 10. januar 2022.


Er din forening godkendt under Folkeoplysningsloven, har I mulighed for at søge Fritid og Idræt om tilskud til aktiviteter og drift i 2022. Men husk, at fristen er mandag 10. januar 2022.


Mail med information, vejledning og bilag er sendt til foreningens formand og de kasserer, vi har mailadresser på.

Medlems-/aktivitetstilskud for 2022

Godkendte foreninger hjemmehørende og registreret i Kolding Kommune med medlemmer mellem 0 - 24 år, kan søge kommunalt medlems-/aktivitetstilskud i henhold til Folkeoplysningsloven og efter regler fastlagt af Fritids- og Idrætsudvalget / Byrådet.


Foreninger, der er etableret efter 31. december 2021, eller som ikke har gennemført aktiviteter i 2021, kan ikke opnå medlems-/aktivitetstilskud for 2022.


Ansøgninger, som er indtastet efter ansøgningsfristens udløb, kan ikke imødekommes.


Ansøgning om driftstilskud til lokaler m.v. for 2022

Foreninger hjemmehørende og godkendt som lokaletilskudsberettigede kan søge om kommunalt driftstilskud til lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven og efter regler fastlagt af Fritids- og Idrætsudvalget / Byrådet.


Forudsætningen for udbetaling af lokaletilskud for 2022 er, at ansøgningsfristen overholdes.


Endelig afregning af driftstilskud til lokaler for 2021 - bemærk frist den 1. april 2022

Afregningen vil være som det plejer, dvs. indsend afregningsformular og vedhæft bilag. Fristen for indsendelse er dog ændret, og I kan nu indsende afregningen fra midt januar til den 1. april 2022.


Foreninger hjemmehørende og godkendt som lokaletilskudsberettigede i Kolding Kommune skal indsende årsopgørelse/endelig afregning for afholdte lokaleudgifter i 2021. Sammen med opgørelsen skal originalfakturaer samt kvitteringer for lokaletilskudsberettigede udgifter indsendes som bilag.


Regler / ansøgningsformularer

Ansøgningsformularerne kan alene tilgås fra Foreningsportalen - husk du skal være foreningsansvarlig for at have adgang til portalen - ansøgningerne skal være indtastet senest 10. januar 2022