Skip til hoved indholdet

Ansøgning om foreningstilskud 2021 senest den 11. januar

Oprettet 11. december 2020
Det er tid til at ansøge om foreningstilskud

Mind din formand/bestyrelse om, at det snart er muligt at ansøge om tilskud for 2021 på Foreningsportalen - fristen er den 11. januar 2021.


Er din forening godkendt under Folkeoplysningsloven, har I mulighed for at søge Fritid og Idræt om tilskud til aktiviteter og drift i 2021. Men husk, at fristen er mandag 11. januar 2021.


Mail med information, vejledning og bilag sendes til foreningens formand og de kasserer, vi har mailadresser på.


Vi sender en mail til formand og kasserer (de foreninger der har oplyst mailadresse på kasserer), når det er muligt at tilgå formularerne.


Medlems-/aktivitetstilskud for 2021

Godkendte foreninger hjemmehørende og registreret i Kolding Kommune med medlemmer mellem 0 - 24 år, kan søge kommunalt medlems-/aktivitetstilskud i henhold til Folkeoplysningsloven og efter regler fastlagt af Fritids- og Idrætsudvalget / Byrådet.


Foreninger, der er etableret efter 31. december 2020, eller som ikke har gennemført aktiviteter i 2020, kan ikke opnå medlems-/aktivitetstilskud for 2021.


Ansøgninger, som er indtastet efter ansøgningsfristens udløb, kan ikke imødekommes.


Ansøgning om driftstilskud til lokaler m.v. for 2021

Foreninger hjemmehørende og godkendt som lokaletilskudsberettigede kan søge om kommunalt driftstilskud til lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven og efter regler fastlagt af Fritids- og Idrætsudvalget / Byrådet.


Forudsætningen for udbetaling af lokaletilskud for 2021 er, at ansøgningsfristen overholdes.


Endelig afregning af driftstilskud til lokaler for 2020 - bemærk ny frist den 1. april 2021

Afregningen vil være som det plejer, dvs. indsend afregningsformular og vedhæft bilag. Fristen for indsendelse er dog ændret, og I kan nu indsende afregningen fra midt januar til den 1. april 2021. Særskilt mail vil blive sendt til de foreninger, der har modtaget lokaletilskud i 2020.


Foreninger hjemmehørende og godkendt som lokaletilskudsberettigede i Kolding Kommune skal indsende årsopgørelse/endelig afregning for afholdte lokaleudgifter i 2020. Sammen med opgørelsen skal originalfakturaer samt kvitteringer for lokaletilskudsberettigede udgifter indsendes som bilag.


Regler / ansøgningsformularer

Ansøgningsformularerne kan alene tilgås fra Foreningsportalen - husk du skal være foreningsansvarlig for at have adgang til portalen - ansøgningerne skal være indtastet senest 11. januar 2021