Skip til hoved indholdet

Budget 2023 på fritids- og idrætsområdet

Oprettet 12. oktober 2022

Et flertal i Kolding byråd har indgået forlig om kommunens budget for 2023.
Se herunder hvad det nye budget betyder for fritids- og idrætsområdet.

Nye gebyrtakster for brug af lokaler
Fra og med den 1. januar 2023 opskrives alle gebyrer for brug af lokaler på fritids- og idrætsområdet med 4 kr. pr. time på samtlige lokaler.
Eksisterende bookinger vil blive automatisk opdateret med de ny takster i Foreningsportalen. 
De nye takster kan ses nederst.

Nye gebyrtakster for brug af klublokaler
Fra og med den 1. januar 2023 opskrives gebyret for brug af kommunale klublokaler til 86 kr. pr. m2 pr. år.

Lokaletilskudsprocenten reduceres til 75,5%
Fra og med den 1. januar 2023 reduceres lokaletilskudsprocenten fra de nuværende 76,5% til 75,5%.

Kommunale vaskemaskiner og tørretumblere
Kommunale vaskemaskiner og tørretumblere afskaffes fra og med den 1. januar 2023 til foreningsbrug. Det betyder, at de kommunale maskiner, der står i nogle klubfaciliteter kan overdrages til foreningerne til fortsat brug i forbindelse med foreningsaktiviteter. De vil fremadrettet ikke blive serviceret af kommunen.
For brug af vaskemaskiner og tørretumblere i kommunale lokaler indføres et årligt gebyr på 500 kr. pr. maskine. Berørte foreninger vil blive kontaktet.

Harmonisering af tennisanlæg
Der er indført en harmonisering i forbindelse med tilskud til klargøring af tennisanlæg, hvilket for nogen vil betyde en reduktion. Berørte foreninger vil blive kontaktet.

Ny fordeling af medlems- og aktivitetstilskud
Fra og med den 1. januar 2023 fordeles medlems- og aktivitetstilskud på følgende måder:

Foreninger, der har medlemmer i aldersgruppen 0-6 år, modtager max. 25 kr. pr. medlem pr. år,
Restbeløbet på budgettet bliver fordelt til medlemmer i aldersgruppen 7-24 år.

Der reserveres 10% af medlems- og aktivitetstilskuddet til en pulje, som folkeoplysende foreninger kan søge ind i. Fritidsrådet fastsætter kriterierne for den nye pulje. Nærmere vedr. puljen følger.

Foreningssekretariat
Der er afsat opstartsmidler til etablering af et foreningssekretariat.
Foreningssekretariatet vil fokusere på at udbyde støttefunktioner i forhold til de frivillige og foreningernes udfordringer med administrative og regnskabsmæssige opgaver.
Tanken er at sekretariatet fremadrettet skal arbejde på også at kunne tilbyde støttefunktioner inden for flere andre områder, hvor foreningslivet måtte ønske det. Det kunne dreje sig om f.eks. markedsføring, udviklingsbistand, fundraising.
Sekretariatet skal være bæredygtigt indenfor 3 år, hvilket betyder at udgifter til drift, forventes dækket af indtægter fra udbudte støttefunktioner.

Kolding Stadion
Forligspartierne ønsker at støtte en opdatering af Kolding Stadion med op til 33,5 mio. kr. Derfor nedsættes der en styregruppe med formanden for Fritids- og Idrætsudvalget som formand samt en repræsentant fra hvert af forligspartierne. Styregruppen skal inden for det afsatte beløb på 1,0 mio. kr. tilvejebringe et revideret projektoplæg, der ud over det af KIF skitserede projekt indeholder en klar opdeling af projektets kommercielle og kommunale del.

Byrådet støtter en opgradering af Kolding Stadion til superliganiveau under følgende forudsætninger:
• at der foreligger et revideret budgetoplæg.
• at Kolding Kommunes medfinansiering maksimalt udgør 33,5 mio. kr.
• at der ikke er yderligere økonomiske forpligtelser for Kolding Kommune i form af øget tilskud, garantistillelse (deponering), driftstilskud eller lignende.


Kunstgræsbaner
Der skal udarbejdes et overblik over Kolding Kommunes eksisterende kunstgræsbaner. Overblikket skal indeholde oplysninger om den enkelte banes forventede restlevetid, miljøtilstand og bæredygtighed. Endvidere skal der redegøres for planlagte fremtidige kunstgræsbaner og bæredygtigheden af disse.
Overblikket skal forelægges for Sundhed og Fritid inden udgangen af første kvartal 2023.

Haller og selvejende institutioner på fritids- og idrætsområdet
Der modtages hvert år ansøgninger om hjælp til udbedring af den bygningsmæssige tilstand af Kolding Kommunes haller og selvejende institutioner på fritids- og idrætsområdet.
Der skal udarbejdes et overblik over kommunens haller og selvejende institutioner på fritids- og idrætsområdet. Overblikket skal indeholde oplysninger om den bygningsmæssige tilstand af de enkelte haller og selvejende institutioner med henblik på at give byrådet et samlet overblik på området.

 

Nye gebyrtakster for brug af lokaler

Overnatning på kommunale skoler, pr. døgn, pr. person 17 kr.

For foreninger under Folkeoplysningsloven pr. time:
Koldinghallerne (3x takst kr., da det er en tripelhal) 186 kr.
Arena Syd (2x takst kr., da det er en dobbelthal) 124 kr.
Kommunale haller samt øvrige forenings- og selvejende haller, hvor kommunen har indgået leje- og støtteaftale 62 kr.
Koldinghallerne, gymnastikhal 62 kr.
Koldinghallerne, brydelokale 29 kr.
Koldinghallerne, styrkerum kælder 29 kr.
Koldinghallerne, styrkerum 29 kr.
Koldinghallerne, multisal 29 kr.
Bramdrupdam Hallerne, aktivitetssal (mødelokale 1) 29 kr.
Bramdrupdam Hallerne, minihal 29 kr.
Arena Syd, hal 3 54 kr.
Arena Syd, hal 3, opdelt/pr. del 29 kr.
Kommunale svømmesale 42 kr.
Kommunale gymnastiksale 29 kr.
SlotssøBadet 52 kr.
KongeåBadet 52 kr.
Gebyr for benyttelse af kommunale klub-/aktivitetsfaciliteter pr. m² 86 kr.
Keglelokalet i Cuben 29 kr.
Squashbanerne i Cuben 29 kr.
Springsal Cuben 29 kr.
Parkhallens minihal 29 kr.
Hejls Klubhus, aktivitetslokale 1 (lille) 29 kr.
Hejls Klubhus, aktivitetslokale 2 54 kr.
Lunderskov Hallen, aktivitetslokale kælder 29 kr.
Lunderskov Multihus, gl. rådhussal 29 kr.
Lunderskov Multihus, aktivitetslokale kælder 29 kr.
Gl. pavillon/multisal Cuben 30 kr.
Lokale bueskydning Cuben, pr. m2 86 kr.
Sjølund Multiarena 62 kr.
Sjølund Multiarena, fitness 29 kr.
Trekløverhallen, fitness 29 kr.
Nordea salen 29 kr.
Galleriet, Arena Syd 29 kr.
Diverse Aktivitetslokaler i selvejende og kommunale haller 29 kr.

 

Med i budgetforliget er Det konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre, som har 23 af de 25 pladser i byrådet. Dansk Folkeparti er ikke med.