Skip til hoved indholdet

Coronapas

Oprettet 12. november 2021

Fra og med fredag den 12. november 2021 indføres coronapas for personer over 15 år igen på følgende områder relateret til fritid og idrætsområdet:

Restauranter og caféer

Indendørs serveringssteder som restauranter og caféer mv., herunder også serveringssteder i haller og klubhuse.

Takeaway-steder er dog undtaget krav om coronapas.

Kultur og arrangementer

Kravet om coronapas gælder ved følgende arrangementer med flere end 200 tilskuere, publikummer, kursister og lignende indendørs og flere end 2.000 tilskuere, publikummer, kursister og lignende udendørs:

  • Koncerter og scenekunstforestillinger mv.
  • Biografer, storskærmsarrangementer og lignende.
  • Betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg ved idræt.
  • Folkeoplysning, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet

Kravet gælder i følgende lokaler og lokaliteter (udendørs) med flere end 200 besøgende indendørs på samme tid eller 2.000 besøgende udendørs på samme tid:

  • Museer, kunsthaller, videnpædagogiske aktivitetscentre (VPAC) og lignende.
  • Zoologiske anlæg og akvarier
  • Forlystelsesparker, spillehaller og kasinoer

Følgende er undtaget for coronapas: Forenings-, undervisnings- og uddannelsesaktiviteter i svømmehaller, samt idrætsudøvere, scenekunstnere eller øvrige ansatte, frivillige mv.

Folkeoplysning

Hvis arrangøren ikke sikrer, at der er 200 eller færre tilskuere/deltagere indendørs, skal der bruges coronapas følgende steder:

Kursister på aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.

Foreningsliv

Der er ikke krav om coronapas i det frivillige foreningsliv. 

Der gælder ikke krav om coronapas for deltagere til bankoarrangementer, generalforsamlinger og idrætsstævner, selvom der er flere end 200/2.000 deltagere.

Ved idrætsarrangementer med flere end 200 tilskuere indendørs eller 2.000 tilskuere udendørs gælder der alene krav om coronapas for betalende tilskuere. Det vil sige forældre som udgangspunkt ikke er omfattet, hvis de overværer deres børns deltagelse i idrætsstævner. Dog er tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg, omfattet af krav om coronapas.

Konferencer mv.

Hvis arrangøren ikke sikrer, at der enten er 200 eller færre tilskuere/deltagere indendørs eller 2000 eller færre tilskuere/deltagere udendørs, skal du bruge coronapas følgende steder:

Konferencer, messer, foredrag og dyrskuer.

Coronapas

Coronapas skal vises ved ankomst til lokalet og lokaliteten. Fremvisning af coronapas kan fx ske ved indgangen til lokalet eller lokaliteten eller ved første naturlige kontaktpunkt med personale tilknyttet lokalet eller lokaliteten, eller hvor der naturligt er adgangskontrol. På fx et museum skal coronapasset fremvises ved indgangen til museet. I en biograf med flere sale, vil kravet være gældende ved indgangen til den pågældende biografsal, hvor filmforevisningen finder sted.

Hvis en person ikke kan fremvise coronapas, kan vedkommende bortvises. Hvis dette ikke sker, kan både arrangøren og den pågældende person straffes.

Hvem foretager kontrollen?

Ansvaret for at kontrollere coronapas, påhviler dem, der har rådighed over lokalet eller lokaliteten. Ansvaret vil dermed fx påhvile den institution, virksomhed, forening mv., som er arrangør af et kultur- eller idrætsarrangement. Coronapasset kan fx kontrolleres af personale eller andre personer tilknyttet det pågældende lokale eller lokalitet.

 

Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – fx om coronapas eller brug af mundbind/visir.

Se evt. mere i Kulturministeriets retningslinjer og på coronasmitte.dk