Skip til hoved indholdet

COVID-19 retningslinjer for fritid og idræt fra 1. august 2021

Oprettet 12. juli 2021

Fra den 1. august sker der en yderligere udfasning af restriktioner på fritids- og idrætsområdet.

Se retningslinjerne fra den 1. august i deres fulde omfang på Kulturministeriets side.

Her finder du også Q&A til restriktioner på kultur-, idræts- og foreningsområdet.

Forsamlinger

Der må maksimalt være 500 personer til stede på samme sted samtidig. Det gælder både indendørs og udendørs.

Der gælder særlige retningslinjer, hvis der skal forsamles mere end 500.

Coronapas

Der gælder krav om coronapas for personer på 16 år og derover i følgende lokaler og lokaliteter på Kulturministeriets område:

  • indendørs kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum med 500 eller flere tilskuere, herunder lokaler i stadions, hvor der afvikles professionelle fodboldkampe
  • udendørs kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum med flere end 2.000 tilskuere.
  • indendørs og udendørs kultur- og idrætsarrangementer med stående publikum med 500 eller flere tilskuere
  • lokaler, der anvendes som træningscentre (gælder kun for personer på 18 år og derover).

Træningscentre

Der er krav om coronapas for besøgende, brugere mv. på 18 år og derover i lokaler, der anvendes som træningscentre, herunder ubemandede træningscentre. Med det forstås både kommercielle, kommunale og foreningsdrevne mv. indendørs træningscentre. Hvis hovedformålet med lokalet er udøvelse af individuel fitness, styrketræning, holdtræning eller lignende for medlemmer eller betalende brugere af det pågældende træningscenter, forening mv., vil der dermed gælde krav om coronapas.

Kontrol af coronapas kan ske ved stikprøvekontrol mindst én gang dagligt. Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle de tilstedeværende besøgende mv. i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages. Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.

Krav til lokalestørrelse

Der er krav om, hvor mange, der må være i lokalerne i forhold til deres størrelse.

Max. 1 person pr. 2 m2

Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuere og lignende pr. 2 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 2 m2, - såsom på toiletter - må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende, bruger, tilskuer og lignende. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.

Det anbefales, at der maksimalt er så mange personer i et lokale, at den anbefalede afstand kan overholdes.

Afstand

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er, at der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer uanset aktivitet og gerne 2 meter, når det er muligt.

Ved aktiviteter med kraftig udånding, herunder idræt og sang, bør der holdes mindst 2 meters afstand mellem deltagere. Dette gælder også bade- og omklædningsfaciliteter mv.

Rengøring af kommunale lokaler

Efter sommerferien, fra starten af august gøres der rent i kommunale lokaler på fritids- og idrætsområdet som normalt. 

Der er ingen rengøring i løbet af weekenden, hvis der er foreninger, der ønsker at bruge dem i weekenden, bedes I henvende jer til den tekniske serviceleder på skolerne eller fritids- og idrætsafdelingen for en nærmere afklaring.