Skip til hoved indholdet

Forsamlingsforbuddet sænkes til 5 personer

Oprettet 06. januar 2021

Som led i håndteringen af den særlig smitsomme corona-variant iværksættes en række tiltag, bl.a. skærpes forsamlingsforbuddet, og muligheden for at være 500 siddende personer til stede afskaffes.

De nye tiltag betyder blandt andet følgende:

  • Forsamlingsforbuddet sænkes fra 10 til 5 personer. Personer fra samme husstand og nærmeste pårørende er undtaget, så længe man er færre end 10 (gælder fra onsdag den 6. januar 2021 kl. 12.00).
  • Anbefalingen om at holde mindst 1 meters afstand hæves til mindst 2 meters afstand.
  • Muligheden for at være 500 siddende personer til et arrangement finder ikke længere anvendelse, hverken udendørs eller indendørs (gælder fra onsdag den 6. januar 2021 kl. 12.00).

Forsamlingsforbuddet gælder ikke professionelle idrætsudøvere, ligesom de kan fortsat anvende lokaler, der er lukket for offentligheden, før, under og efter udøvelse af deres idræt.

Udendørs aktiviteter

Kolding Kommune opfordrer fortsat til, at foreninger med udendørs fritids- og idrætsaktiviteter nøje overvejer, hvornår og hvordan, der startes op igen. Klubhuse, omklædningsrum osv. er lukkede. Forsamlingsforbuddet betyder, at der max må være 5 deltagere i samme aktivitet. 

Zoneopdeling

Det er muligt at afholde en udendørs fritids- og idrætsaktivitet sektionsopdelt i flere grupper, der holdes under det gældende forsamlingsforbud på 5 personer inklusiv holdleder, træner eller instruktør. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden. Adskillelse kan f.eks. ske ved, at grupperne placeres i hver deres afmærkede felt eller lignende. 

Den samme træner, instruktør m.v. må ikke lede flere af de tilstedeværende grupper samtidig, da det i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement og dermed blive omfattet af forsamlingsforbuddet på 5 personer.