Skip til hoved indholdet

Fra mandag løftes forsamlingsforbuddet til 50 personer for udendørs foreningsaktiviteter

Oprettet 19. marts 2021

Som led i genåbningen løftes forsamlingsforbuddet til 50 personer for organiserede udendørs idræts- og fritidsaktiviteter fra mandag den 22. marts 2021.

Det almindelige forsamlingsforbud hæves til 10 personer udendørs.

Det er fortsat vigtigt at efterleve sundhedsmyndighedernes vejledninger om afstand, hygiejne mv. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt.

Brug af toiletter mm.

Det er besluttet, at kommunale klubhuse, omklædningsrum og toiletter osv. er fortsat lukkede. Opbevaringsskure mv. må holdes åbne for kortvarigt ophold. Vær opmærksom på rengøring af kontaktpunkter.

Kolding Kommune anbefaler, at toiletter og omklædningsrum i foreningernes egne eller lejede lokaler og i selvejede institutioner (ikke kommunale lokaler) ligeledes holdes lukkede indtil videre.

Zoneopdeling

En udendørs fritids- og idrætsaktivitet kan afvikles sektionsopdelt i flere grupper, der holdes under det gældende forsamlingsforbud på 50 personer for organiserede udendørs idræts- og fritidsaktiviteter inklusiv holdleder, træner eller instruktør. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden. Adskillelse kan f.eks. ske ved, at grupperne placeres i hver deres afmærkede felt eller lignende.


Den samme træner, instruktør m.v. må ikke lede flere af de tilstedeværende grupper samtidig, da det i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement og dermed blive omfattet af forsamlingsforbuddet på 50 personer for organiserede udendørs idræts- og fritidsaktiviteter.

Brug af fodboldbaner

Vinterbanerne kan bruges hele året. Som udgangspunkt må græsfodboldbaner ikke tages i brug før den 1. april.


Hvis indendørsidrætter vil rykke aktiviteter udendørs, bedes I kontakte ejeren af det påtænke areal forud for at lave aftaler om, hvorvidt det kan lade sig gøre.

Kulturministeriets retningslinjer

Kulturministeriet har i skrivende stund endnu ikke opdateret deres retningslinjer, men de gør det løbende, se mere om retningslinjerne.

Resterende tiltag og restriktioner gælder til og med 5. april 2021.