Skip til hoved indholdet

Fundraising-puljen genåbnes med turbo på

Oprettet 27. april 2022
Et foto med mange pengesedler, der er en ny pulje.
En turbo-pulje med inspiration fra ”Løvens Hule” har netop set dagens lys i Kolding Kommune.

En turbo-pulje med inspiration fra ”Løvens Hule” har netop set dagens lys i Kolding Kommune.
Ildsjæle og foreninger får nu mulighed for at præsentere deres projekter live foran et udvalg af byrådspolitikere. Puljen skal søges senest den 4. maj kl. 12.

Der er 100.000 kr. i turbo-puljen, som er tiltænkt de frivillige ildsjæle og foreninger, der lige mangler det sidste økonomiske skub, for at nå i mål med finansieringen af allerede igangsatte projekter, hvortil der er søgt fondsmidler. 

Formålet er, at puljen skal bruges til at sikre den lokale opbakning og medfinansiering til de projekter, der fondsfinansieres, og hvor der fra fondenes side er krav om lokal opbakning og medfinansiering. Puljen skal altså tilgodese dem, som allerede har udvist stort engagement og ihærdighed, men blot mangler de sidste skridt før den økonomiske ramme falder helt på plads.

I første runde administreres puljen på ordinær vis, hvilket vil sige, at ansøgere fortsat skal ansøge via de traditionelle kanaler, hvorefter et administrativ bedømmelsesudvalg så efterfølgende screener og godkender de ansøgninger der opfylder de gældende krav for puljen. Herefter inviteres de ansøgere der indfrier kravene til, at præsentere deres projekter for et panel af politikere, i forbindelse med Puljens Dag på Posthuset den 10. maj 2022.
Det er således politikerne der på selve dagen i sidste ende, beslutter hvilke projekter der tildeles støtte fra Fundraising-(turbo)puljen samt beløbets størrelse.

”Når kommunen udmønter de resterende midler fra Fundraising-puljen, på denne måde, sikres det at midlerne, som oprindelig skulle være udmøntet i 2021, hurtigt kommer ud og leve, samtidig med at Byrådets nye politiske målsætning om, at være en bæredygtig kommune indfries. Her tænkes særligt på målsætningen om, at være en demokratisk bæredygtig kommune og det at udvise eksperimentel handlekraft,” fortæller Mette Kuntz Jensen.

Konkret genåbnes puljen den 26. april, og løber frem til den 4. maj 2022 kl. 12.00.
Ansøgere får svar den 5. maj, og skal altså være forberedte på, at stå klar til præsentation den 10. maj på Posthuset i Kolding.

Man kan søge puljen fra Kolding Kommunes hjemmeside www.kolding.dk/fundraising

Direkte link til ansøgningsformularen er her:
https://kolding.project.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=fafe05d7-6b68-4eea-83a6-f87111d254ae

Info
Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier:
• Projektet skal understøtte vækst og udvikling i og af kommunen, herunder bidrage til realisering af visionen Sammen designer vi livet og de fire strategiske spor;
• Sammen om visionær velfærd
• Sammen om fremtidens kompetencer
• Sammen om bosætning og byliv
• Sammen om vækst og innovation
• Alle andre finansieringsmuligheder skal være undersøgt og udtømt
• Projekter uden egenfinansiering kan ikke modtage midler fra fundraising-puljen
• Projektet der tildeles støtte skal være tilgængeligt for offentligheden
• Et projekt kan maksimalt modtage 20.000 kr. til restfinansiering.

 

Byrådet afsatte i forbindelse med Budgetaftalen for 2021 en pulje på 2 mio. kr. til fundraising. Økonomiudvalget udmøntede i efteråret 1,9 mio. kr. af puljen og nu udmøntes resten i en Turbo-pulje, inspireret af DR Programmet ”Løvens Hule”.