Skip til hoved indholdet

Ny pulje på 10 mio. kr. til corona-sikre sociale aktiviteter for voksne

Oprettet 02. december 2020

Myndighederne sætter nu ind med ny pulje på 10 mio. kr. i kampen mod ensomhed som følge af corona-pandemien. Målgruppen for puljen er voksne og unge over 21 år i bl.a. fritids- og idrætsforeninger. Der er åbnet for ansøgninger, og hele puljen bliver uddelt inden jul.

1000 nye fællesskaber mod ensomhed er navnet på den strakspulje, der åbnede for ansøgninger mandag den 16. november. Puljen på 10 mio. kr. er øremærket voksne og unge over 21 år, som mærker konsekvenserne af corona-pandemien i form af stigende ensomhed.

Puljen kan søges af bl.a. fritids- og idrætsforeninger, der har en god ide til corona-sikre sociale aktiviteter for voksne over 21 år.

Hvad kan der søges midler til?
Der kan søges midler til corona-sikre sociale aktiviteter. Aktiviteterne kan være nyudviklede aktiviteter, eksisterende aktiviteter til nye målgrupper eller eksisterende aktiviteter, som tilpasses målgruppens behov og de gældende retningslinjer ift. COVID-19.

Aktiviteterne kan både være af virtuel karakter eller være aktiviteter i eller relateret til den fysiske idrætsforening.

Søg puljen nu
De 10 mio. kr. er en strakspulje, og alle midler bliver uddelt inden jul. Der kan ansøges om tilskud fra puljen på tre måder:

 

Se mere om puljer og kompensationsordninger på Kulturministeriets område

Har I brug for sparring ift. puljen om sociale aktiviteter for voksne er I velkomne til at tage fat i:

Anette Hvidtfeldt 

tlf. 7979 4944

mail: anhvi@kolding.dk