Skip til hoved indholdet

Nye corona-hjælpepuljer til foreningslivet lanceres

Oprettet 06. juli 2021
Håndbold

Corona-nedlukningen har trukket hårde spor på idrætten, og over alt i landet kæmper idrætsforeninger hårdt på at få startet godt op igen. Derfor lancerer DIF og DGI nu tre hjælpepuljer, som idrætsforeninger kan søge. Puljerne åbner for ansøgninger d. 7. juli kl. 12.00. 

1. DIF og DGI's corona-hjælpepulje

Ny ansøgningsrunde til DIF og DGI's corona-hjælpepulje, der løber fra d. 7. juli 2021 kl. 12.00 og frem til den 31. august 2021 kl. 12.00. Puljen er målrettet idrætsforeninger, der oplever negative økonomiske konsekvenser som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. I denne runde kan der ansøges om tab og forventede tab i perioden 1. januar 2021 frem til 31. august 2021.

Se retningslinjerne for ansøgning om midler fra DIF og DGI's corona-hjælpepulje her

2. DIF og DGI’s genstartspulje

Genstartspuljen er målrettet lokale idrætsforeninger og kan søges til at skabe aktiviteter og oplevelser for alle i sommeren og efteråret frem til d. 25. oktober 2021.

Se retningslinjerne for ansøgning om midler fra DIF og DGI's genstartspulje her

3. DIF og DGI’s Pulje for planlagte aktiviteter

Puljen for planlagte aktiviteter kan støtte lokale idrætsforeninger til at afholde planlagte aktiviteter fra 1. juli 2021 til og med 31. december 2021, som ellers ikke vil kunne finde sted på grund af manglende indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden.

Se retningslinjerne for ansøgning om midler fra DIF og DGI's pulje for planlagte aktiviteter her


Som en naturlig konsekvens af, at der lanceres tre nye hjælpepuljer, sættes DIF og DGI’s Foreningspulje midlertidigt på pause. Der vil derfor være lukket for ansøgninger i en periode hen over sommeren. Nærmere datoer vil meldes ud, så snart de er på plads. Ansøgninger, der allerede er modtaget, vil naturligvis blive behandlet i perioden med en forventet svarfrist på fire uger.

Læs mere om de tre puljer her

DUF åbner 3 nye puljer til august

Dansk Ungdoms Fællesråd åbner 3 puljer midt i august, så overblikket her:

Sommerpuljen: fælles oplevelser for danskerne

Puljen støtter aktiviteter som styrker livskvalitet og social sammenhængskraft gennem fælles oplevelser

Puljen kan søges af lokalforeninger under en af DUFs medlemsorganisationer, og lokale foreninger på kulturområdet.

Læs mere om sommerpuljen her.

Aktivitetspuljen: støtte til aktiviteter ramt af corona

Puljen støtter aktiviteter, som ville være blevet aflyst, fordi man ikke har mulighed for at have den indtægt i sommerperioden som normalt på grund af COVID-19.

Puljen kan søges af lokalforeninger i DUFs medlemsorganisationer.

Læs mere om aktivitetspuljen her.

Trivselspuljen: Trivsel og bevægelse i 2021

Trivselspuljen støtter aktiviteter, der øger trivsel og bevægelse for børn og unge.

Puljen kan søges af DUFs landsdækkende medlemsorganisationer.

Læs mere om trivselspuljen her.