Skip til hoved indholdet

Nye krav og anbefalinger til foreningsaktiviteter

Oprettet 20. december 2021
Mundbind
Der indføres krav om mundbind frem til den 17. januar

På baggrund af hastigt stigende smitte med den nye omikronvariant har et politisk flertal på møde i Folketingets Epidemiudvalg den 17. december 2021 besluttet at indføre en række yderligere restriktioner på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen.

Det betyder, at en lang række arrangementer og begivenheder i kultur- og idrætslivet bliver lukket.

Lukning af lokaler

Der er indført krav om, at følgende lokaler og lokaliteter skal holdes lukket for offentligheden:

  • Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende.
  • Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder spillesteder, teatre, biografer, museer, kunsthaller, kulturhuse og lignende.
  • Zoologiske anlæg, akvarier og lignende.
  • Folkehøjskoler, aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet.
  • Lokaler og lokaliteter, hvor der afvikles idrætsaktiviteter med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.

Kravet om lukning omfatter både indendørs og udendørs faciliteter.

Kravet gælder fra den 19. december og frem til den 17. januar.

Krav om mundbind eller visir

Der er indført krav om brug af mundbind eller visir for alle over 12 år i lokaler, som ikke er omfattet af krav om lukning. Det omfatter bl.a.:

  • biblioteker, arkiver, musik- og kulturskoler
  • lokaler, hvor der udøves idræts- og foreningsaktiviteter, herunder svømmehaller, idrætshaller, træningscentre og foreningslokaler.

Kravet gælder også medarbejdere m. fl.

Krav om brug af mundbind eller visir gælder desuden på andre områder, bl. a. i detailhandlen, herunder udvalgs- og dagligvarebutikker og indendørs serveringssteder.

Kravet gælder fra den 19. december og frem til den 17. januar.

Coronapas

Der er indført krav om coronapas i visse dele af kultur-, idræts- og foreningslivet. Krav om coronapas gælder for bl. a. besøgende mv. i svømmehaller.

Kravet gælder desuden på en række andre områder, herunder indendørs serveringssteder uagtet antal gæster. Take-away er dog undtaget kravet om coronapas. På serveringssteder, herunder take-away, gælder der desuden krav om brug af mundbind eller visir.

Fra den 24. december 2021 er der krav om, at du skal fremvise coronapas i lokaler, der anvendes som træningscentre. Coronapas kan i træningscentre kontrolleres via stikprøver mindst 1 gang i døgnet af alle tilstedeværende besøgende, brugere mv. på tidspunktet, hvor kontrollen foretages. Du skal desuden bruge mundbind eller visir, når du ikke udøver din idrætsaktivitet. Krav om mundbind eller visir gælder ikke for udøvere under udøvelse af den pågældende idrætsaktivitet.

Anbefaling: aflys indendørs foreningsaktiviteter i juleferien

Kulturministeriet opfordrer til, at alle indendørs foreningsaktiviteter aflyses i juleferien.

Opfordringen gælder også idræt i foreningsregi, herunder træninger, stævner, camps, turneringer, kampe mv. Opfordringen gælder dog ikke individuelle eller selv-organiserede idrætsaktiviteter, herunder løbeture, familieture i svømmehallen eller få personer, der spiller badminton sammen i en idrætshal, hvis dette kan gøres under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes øvrige anbefalinger om at bremse smittespredningen.

Opfordringen skal ses i sammenhæng med, at sundhedsmyndighederne anbefaler, at man begrænser sine sociale kontakter i juleferien til familie og nærmeste bekendte samt, at man så vidt muligt undgår steder, hvor der er mange mennesker samlet.

Anbefalingen gælder fra den 19. december frem til den 5. januar.

Se evt. mere på Kulturministeriets hjemmeside