Skip til hoved indholdet

Opdatering af retningslinjer fra den 26. oktober

Oprettet 02. december 2020

Kulturministeriet har opdateret deres retningslinjer. Der er ikke sket lovmæssige ændringer, men der gøres opmærksom på, at en træner IKKE kan have ansvaret for flere grupper i forskellige zoner, da aktiviteten i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement. Hver gruppe skal udgøre sit eget arrangement og holdes under der gældende forsamlingsforbud. Dette gælder både uden- og indendørs. Se de opdaterede retningslinjer i deres fulde længde nederst i artiklen.

Medlemmer fra nedlukkede kommuner

Kolding Kommune er ikke en del af den store nedlukning, men der er kommuner omkring os, der er lukket ned. Det betyder, at medlemmer, der bor i nedlukkede kommuner ikke bør deltage i fritids- og idrætsaktiviteter i Kolding Kommune.

Forsamlingsforbuddet

Fra den 26. oktober 2020 og frem til den 28. februar 2021 er der indført forbud mod at forsamles mere end 10 personer. Forsamlingsforbuddet gælder både inden- og udendørs.

Der er dog en undtagelse for dette for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge til og med 21 år inklusiv evt. ansvarlige personer fra 22 år og op, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. Der må maksimalt samles 50 til disse aktiviteter.

Det betyder, der fortsat må afholdes idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til og med 21 år. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt, f.eks. til babysvømning, barn/voksen gymnastik samt en træner på et idrætshold. Der må derimod ikke være en større forsamling af f.eks. forældre på sidelinjen til en idrætsaktivitet med mindre de i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane eller lignende. I så tilfælde må der være op til 500 personer til stede alle inklusiv.

Voksne fra 22 år og op må ikke deltage i aktiviteter og arrangementer med over 10 personer til stede, uagtet om de resterende deltagere er omfattet af undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter børn og unge til og med 21 år. Dog må der være de nødvendige voksne over 22 år som nævnt ovenfor.

Zoneinddeling

Det er muligt at opdele faciliteter i mindre felter, hvor der kan foregå forskellig aktiviteter i hvert felt. Indendørs aktiviteter kan foregå i flere grupper, så længe hver gruppe holdes under det gældende forsamlingsforbud, inkl. trænere, undervisere og lignende og grupper holdes indbyrdes effektivt adskilt igennem før, under og efter aktiviteten.

Det er muligt at afholde en fritids- og idrætsaktivitet sektionsopdelt i flere grupper, der holdes under det gældende forsamlingsforbud inklusiv holdleder, træner eller instruktør. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden. Det betyder, at en træner m.v. således IKKE kan lede flere af grupperne samtidigt, da aktiviteten i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement på samme sted samtidig.

Det skal sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det anbefales, at der mindst 2 m. afstand mellem personer ved fysisk aktivitet, derfor anbefaler vi, at der er mindst to meter mellem hver zone. Ved inddeling i zoner kan der f. eks. anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser zonen.

Krav til lokalestørrelse

Der er fortsat krav om, hvor mange, der må være i lokalerne i forhold til deres størrelse.

Max. 1 person pr. 2 m2 ved primært siddende aktiviteter.

Max. 1 person pr. 4 m2 ved andre aktiviteter.

Mindst 1 m. afstand mellem personer i det offentlige rum.

Mindst 2 m. afstand mellem personer ved fysisk aktivitet og aktiviteter med kraftig udånding.

Kravet om 4 m2 pr. person gælder også omklædningsrum.

Vi anbefaler fortsat, at omklædningsfaciliteter bruges mindst muligt og, at medlemmer opfordres til at komme omklædt.

Der må max være 500 personer siddende

Det gælder fortsat, at der må der være op til 500 personer til stede i alt ved afviklingen af indendørs og udendørs idrætsarrangementer mv., hvis man i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende.

Det et krav, at man i al væsentlighed er siddende under hele arrangementet og kun rejser sig for f. eks. at gå på toilettet.

Med en fast plads forstås, at vedkommende ikke må opholde sig på mere end én plads under arrangementet. Derved skal eventuel forplejning mv. indtages på de faste pladser.

Se mere om retningslinjer for arrangementer med op til 500 siddende personer.

Ved kurser på f. eks. aftenskoler må der være op til 500 personer til stede, hvis elever og kursister i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. Læreren/underviseren/foredragsholderen må dog stå op undervejs i undervisningen.

Krav om mundbind i fritids- og idrætsfaciliteter frem til den 28. februar 2021

Fra den 29. oktober og frem til den 28. februar 2021 indføres der krav om, at personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir ved besøg i indendørs i forenings-, fritids- og idrætsfaciliteter mv., hvortil offentligheden har adgang.

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder både kunder, besøgende, tilskuere samt personale tilknyttet den pågældende fritids- og idrætsfacilitet, som ikke udøver idrætsaktiviteten.

For personale gælder kravet, hvis de har kontakt til kunder eller besøgende, medmindre personalet befinder sig bag en afskærmning eller i et lukket rum, hvortil kunderne ikke har adgang.

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke, når man sidder ned eller hvis mundbind eller visir ikke kan bæres grundet aktivitetens natur (f.eks. ved badning, i forbindelse med omklædning mv.).

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder desuden ikke for optrædende og udøvere m.v. under en fritids- eller idrætsaktivitet. Kravet gælder dog både før og efter optræden og udøvelse f.eks. udøvere, der mellem kampe eller træninger går rundt i en idrætshal mv.

Se mere om kravet om brug af mundbind i bekendtgøreselsen.

Mundbind i svømmehaller og fitnesscentre

Når man går ud af omklædningsrummet i sit idrætstøj, skal man ikke have mundbind eller visir på, heller ikke mellem maskinerne. Tilsvarende i en svømmehal - når man har svømmetøj på og går til og fra bassinet, skal man ikke have mundbind eller visir på. Men man skal have mundbind eller visir på, når man kommer og går ind i omklædningen, og når man forlader stedet - eller opholder sig i f.eks. et loungeområde.

Kravet om mundbind eller visir omfatter også medarbejdere, f.eks. livreddere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til kunder, brugere, tilskuere og lignende. Kravet finder dog ikke anvendelse, når man sidder ned eller hvis den konkrete situation har et anerkendelsesværdigt formål, som f.eks. livredningstjeneste.

Krav om mundbind i caféer og serveringsteder - foreninger med servering er også omfattet

Kravet gælder både gæster og ansatte, der har kontakt med gæster. Der vil gælde samme undtagelser for brug af mundbind som i kollektiv transport (børn m. fl.). Kravet vil gælde ved ankomst til caféen, når man forlader stedet, og når man forlader sin plads ved bordet, f. eks. hvis man rejser sig for at benytte toilettet. Der skal også anvendes mundbind, når man står i baren for at bestille mad eller drikkevarer, betale osv.


Serveringssteder skal lukke klokken 22, og der er krav om at skilte med, hvor mange personer, der må opholde sig på stedet.

Foreninger med servering også omfattet.

Kravet om mundbind gælder indendørsservering og altså ikke udendørs.

Det anbefales, at sociale arrangementer aflyses

Det anbefales fortsat, at alle sociale arrangementer i forbindelse med bl. a. fritidstilbud aflyses. Det gælder f. eks. fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter fritidsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer. Anbefalingen gælder også selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

Kontakt os ved smitte

Vi vil fortsat gerne opfordre til, at I tager kontakt til os, hvis I oplever smittetilfælde i jeres forening, så vi kan hjælpe jer bedst muligt.

Smittetest

Vi vil gerne opfordre til, at hvis I har medlemmer, instruktører m. fl., der ønsker eller har behov for at blive testet for smitte, at det så sker i et af sundhedsmyndighedernes offentlige testcentre.

Se mere om baggrunden for brugen af forskellige testtyper.

Vi arbejder fortsat hjemmefra

Fritids- og Idrætsafdelingen arbejder fortsat hjemmefra i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdets udførelse, foreløbig til og med den 28. februar 2021. Fritids- og idrætsafdelingens medarbejdere kan kontaktes via telefon og mail.

 

Det er den enkelte arrangør af aktiviteterne, der har ansvaret for at gældende lovgivning og retningslinjer overholdes.

Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter

Retningsliner for udendørs idræts- og foreningsliv

Få et hurtigt overblik over restriktionerne på infografikken

Modtag nyt om COVID-19-relaterede tiltag

Slots- og Kulturstyrelsen har oprettet en særlig abonnementsliste, så alle kan få besked direkte i indbakken med nyt om COVID-19-relaterede tiltag, puljer og kompensationsordninger på Kulturministeriets område.

Tilmelding til abonnementslisten "COVID-19"