Skip til hoved indholdet

Pulje til forenings-events og arrangementer i 2021 kan nu søges

Oprettet 31. maj 2021

Har din forening mistet indtægter som følge af Covid-19 nedlukningen, så har I nu igen mulighed for at søge støtte til nye events og arrangementer for at få noget af det tabte tilbage. Byrådet i Kolding Kommune har afsat en pulje på 250.000 kr. til nye events og arrangementer i 2021, hvor der kan skabes et overskud til den ansøgende forening.

Puljen har til formål at skabe nye events og arrangementer i 2021 og samtidig understøtte det foreningsliv, der har mistet indtægter som følge af Covid-19 nedlukningen. I tildelingen af midler vægtes blandt andet foreninger, der har oplevet store økonomiske konsekvenser som følge af Covid-19 nedlukningen og som afholder events, der genererer en betydelig indtægt til foreninger og bringer værdi til lokalområdet. Det kan være som følge af aflyste stævner, koncerter og forestillinger, manglende kontingentbetalinger, manglende deltagelse som hjælpere til events og lignende.

Alle foreninger, fx idræts- og kulturelle foreninger kan søge tilskud fra puljen til at afholde arrangementer. Ansøgningsfristen for at søge puljen er den 23. juni kl. 23.59 2021 med forventet svar den 2. juli 2021.

Der er mulighed for at få hastebehandlet sin ansøgning, hvis arrangementet kræver det. Der vil komme en anden runde i august måned, såfremt at der er flere midler tilbage i puljen.

Find og søg puljen ved at klikke her. 

Ansøgerne skal kunne opfylde nedenstående kriterier

  • Tilskud gives til almennyttige foreninger, der har mistet indtægter som følge af Covid-19 nedlukningen. Foreningen skal kunne dokumentere indtægtstabet.
  • Tilskud gives til events og arrangementer, der har til formål at skabe et overskud til den almennyttige forening.
  • Arrangementet skal finde sted i Kolding Kommune og afvikles i 2021.
  • Der skal være offentlig adgang til arrangementet, men der må gerne opkræves entre.
  • Arrangørerne skal sikre markedsføring af deres aktivitet.
  • Arrangørerne skal efterfølgende indsende et regnskab for arrangementet.

Foreninger der fik tilskud fra puljen i år 2020

Sidste år afsatte Byrådet en lignende pulje, hvor det blev givet tilskud til otte forskellige arrangementer. Arrangementerne som puljen sidste år gav tilskud var blandt et juleshow, en byfest, en markedsdag, skolehåndbold, en familiedag og en revyeftermiddag. Alle de ansøgende foreninger, som fik tildelt tilskud havde oplevet økonomiske konsekvenser, som følge af Covid-19 nedlukningen i form af aflyste arrangementer, der normalt generere et overskud til foreningen.

Desværre blev arrangementerne aflyst på grund af Covid-19.