Skip til hoved indholdet

Pulje til foreningslivet er åben

Oprettet 23. marts 2023

Fritidsrådet i Kolding har afsat midler i en pulje, som det lokale foreningsliv kan søge til at afvikle en dag, som forhåbentlig kan give flere medlemmer og frivillige i den enkelte forening.

Der er kommet en ny pulje i 2023 fra Fritidsrådet: ”Aktivitetspulje for lokalområderne”, som kommunens folkeoplysende foreninger kan søge ind i.
Rådet foreslår, at puljen bliver brugt til at understøtte foreningslivet, hvor den enkelte forening holder til, og det skal gøres gennem afvikling af en lokal aktivitetsdag ”Foreningernes dag i hallerne”.

Omdrejningspunktet er tænkt som den lokale hal, men der kan også foregå aktiviteter udendørs eller i særlige faciliteter i nærområdet.

Der kan f. eks. søges tilskud til aktiviteter herunder rekvisitter, der understøtter allerede eksisterende aktiviteter eller giver mulighed for at afprøve nye tiltag. Der kan ligeledes søges tilskud til markedsføring af arrangementet og de lokale fællesskaber.

Håber på mange deltagere

Formålet er at inspirere borgerne til at tage del i forpligtende fællesskaber og derved få flere medlemmer i foreningslivet.
Fritidsrådet ønsker med puljen at understøtte foreningerne i deres markedsføring og gøre borgerne i lokalområderne bevidste om, hvad der er af tilbud, og hvad de kan gå til i lokalområdet.
Dagen kan ligeledes bruges til at rekruttere nye frivillige.

”Vi ved, at lokalsamfundene er stærke sammen og ved at give foreningerne mulighed for at søge puljen, håber vi, at mange samler stafetten op for at vise, hvad de lokale kan få ud af at være tilknyttet den enkelte forening, om det så er som aktiv eller som frivillig,” siger Bo Sander, formand for Fritidsrådet.

Det praktiske

• Hvert lokalområde skal fremsende en ansøgning med en beskrivelse af deres arrangement og et budget.
• Ansøgningsfristen er den 1. juni 2023.
• Ansøgningerne behandles i Fritidsrådets møde den 14. juni 2023.
• Ansøg på Foreningsportalen på https://foreningsportalen-kolding.kmd.dk/