Skip til hoved indholdet

Restriktioner på fritids- og idrætsområdet januar 2022

Oprettet 07. januar 2022

Der gælder fortsat en række restriktioner på fritids- og idrætsområdet foreløbig frem til og med den 15. januar.

Krav om mundbind eller visir

Der er krav om brug af mundbind eller visir for alle over 12 år i lokaler, som ikke er omfattet af krav om lukning. Det omfatter bl.a.:

  • biblioteker, arkiver, musik- og kulturskoler
  • lokaler, hvor der udøves idræts- og foreningsaktiviteter, herunder svømmehaller, idrætshaller, træningscentre og foreningslokaler. Du må gerne fjerne dit mundbind eller visir, mens du udøver din idrætsaktivitet

Kravet gælder også medarbejdere m. fl.

Krav om brug af mundbind eller visir gælder desuden på andre områder, bl. a. i detailhandlen, herunder udvalgs- og dagligvarebutikker og indendørs serveringssteder f. eks. klubhuse/cafeteria.

Coronapas

Der er krav om coronapas i visse dele af kultur-, idræts- og foreningslivet. Krav om coronapas gælder for bl. a. besøgende mv. i svømmehaller. Børn under 15 år samt personer, der benytter svømmehaller som led i forenings-, undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter er undtaget krav om coronapas.

Fra den 24. december 2021 er der krav om, at du skal fremvise coronapas i lokaler, der anvendes som trænings-/fitnesscentre. Coronapas kan i træningscentre kontrolleres via stikprøver mindst 1 gang i døgnet af alle tilstedeværende besøgende, brugere mv. på tidspunktet, hvor kontrollen foretages. Kontrollen foretages i både bemandede og ubemandede træningscentre. Kravet om coronapas både gælder for kommercielle trænings-/fitnesscentre og for Foreningsfitness. Du skal desuden bruge mundbind eller visir, når du ikke udøver din idrætsaktivitet. Krav om mundbind eller visir gælder ikke for udøvere under udøvelse af den pågældende idrætsaktivitet.

Kravet om coronapas gælder desuden på en række andre områder, herunder indendørs serveringssteder f. eks. klubhuse/cafeteria uagtet antal gæster. Take-away er dog undtaget kravet om coronapas. På serveringssteder, herunder take-away, gælder der desuden krav om brug af mundbind eller visir.

Se evt. mere om coronapas

Lukning af lokaler

Der er krav om, at følgende lokaler og lokaliteter skal holdes lukket for offentligheden:

  • Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende.
  • Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder spillesteder, teatre, biografer, museer, kunsthaller, kulturhuse og lignende.
  • Zoologiske anlæg, akvarier og lignende.
  • Folkehøjskoler, aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet.
  • Lokaler og lokaliteter, hvor der afvikles idrætsaktiviteter med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.

Kravet om lukning omfatter både indendørs og udendørs faciliteter.

Anbefalinger

Foreningsaktiviteter, træning, kampe, turneringsaktiviteter, stævner mv. kan fortsat gennemføres med øget fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, herunder:

Klæd om hjemmefra
Opfordring til, at alle møder op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.

Opdel i mindre grupper
Opfordring til så vidt muligt at afholde aktiviteter, herunder sociale arrangementer, inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en naturlig del af aktiviteten.

Hold afstand og aflever børn udendørs
Opfordring til så vidt muligt at aflevere og hente børn udendørs. Forældre og andre voksne opfordres endvidere til at holde afstand. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

Se evt. mere på coronasmitte.dk