Skip til hoved indholdet

Startskuddet til et nyt Fritidsråd har lydt

Oprettet 27. januar 2022
Rygende pistol

4 garvede og 4 helt nye medlemmer er klar til at trække i arbejdstøjet og være med til at udvikle fritidslivet og folkeoplysningen i hele kommunen.

Fritidsrådet har netop afholdt deres første møde, og en af de første opgaver var at vælge en formand. Valget faldt på Bo Sander, der er en af de garvede medlemmer i rådet: ”Som talerør for alle foreninger på fritidsområdet, glæder vi os til at være med til at sætte retning for udviklingen af området, og vi ser frem til at skulle inddrages i en revidering af fritids- og idrætspolitikken”, mens han fortsætter ”Noget af det vi også rigtig gerne vil arbejde med er at gøre Fritidsrådet mere synligt, netop fordi vi repræsenterer foreningerne, der er grundstenen for alt det fantastiske, der foregår i fritiden”.

Den nyvalgte næstformand Hans-Peder Kromann Larsen fra Kolding Idræt bakker op og siger: ”Det er et vigtigt arbejde, der foregår i Fritidsrådet og det berører rigtig mange, men de ved det ikke nødvendigvis.” og uddyber: ”Vi har de seneste år bidraget til arbejdet med at efterse alle tilskudsreglerne, en indsats på tværs af området, som vi næsten er i mål med”.

Fritidsrådet er valgt af foreningerne og skal inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed i Kolding Kommune. Fritidsrådet er høringspart overfor det politiske udvalg Sundhed og Fritid i forhold til Folkeoplysningspolitikken, kommunens budget og regler for tilskud indenfor folkeoplysningsområdet.

Uddeling af tilskud

Foreningslivet drives af ihærdige frivillige. Fritidsrådet understøtter en opkvalificering af trænere og ledere gennem kurser og uddannelse ved hjælp af Uddannelses- og Opstartspuljen, hvor godkendte foreninger kan søge tilskud. Men det er ikke den eneste måde Fritidsrådet skaber udvikling. Det er også fra denne pulje, at Fritidsrådet uddeler tilskud til at sætte nye initiativer i gang, der kan være med til at forny folkeoplysningsområdet.

Nye foreninger under Folkeoplysningsloven skal omkring Fritidsrådet for at blive godkendt, hvorved de bl. a. får adgang til at bruge fritids- og idrætslokaler og søge tilskud til deres medlemmer under 25 år. Flere steder er foreningslivet på banen allerede fra de tidlige eftermiddagstimer, når børnene får fri fra skole. Fritidsrådet er med til at give indhold for mange børn fra 4.-6. klasse gennem tilskuddet til foreningsdrevne fritidsklubber, som rådet fordeler.

Hvert år nyder rigtig mange børn og unge godt af det tætte samarbejde mellem foreningslivet og Fritidsrådet, når der tilbydes en bred palette af ferieaktiviteter i skolernes sommer- og efterårsferie. Et arbejde, der blev sat i gang til rådets første møde, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde program og fordele tilskud til de mange ferieaktiviteter.

Fritidsrådet består fra 2022 af følgende medlemmer:
Brian Bøglund, udpeget af Aftenskolernes Samråd.
Tenna Aamann, udpeget af Aftenskolernes Samråd.
Claus Warming, udpeget af Kolding Idræt.
Hans Peder Kromann Larsen, udpeget af Kolding Idræt.
Bo Sander, udpeget af Spejdersammenslutningen i Kolding.
Yrsa Mastrup, udpeget af lokale handicapforeninger, musiske, kulturelle og øvrige foreninger.
Poul Fremmelev, udpeget af Kolding Byråd.
Jonathan Dyring Løvbom, udpeget af Kolding Byråd.