Skip til hoved indholdet

Vil du arrangere ferieaktiviteter i 2022?

Oprettet 07. februar 2022

Planlægningen af dette års ferieaktiviteter går i gang nu. Søg om støtte senest den 28. marts 2022.

Kolding Kommune tilbyder økono­misk støtte til at gennemføre ferieaktiviteter for børn og unge i skolernes sommer- og efterårsferie.

Som initiativtager kan stå:

  • Enhver borger, idrætsforeninger, spejdergrupper, beboerforeninger
  • lokale sammenslutninger af enhver art, såfremt man respekterer målgruppen og gør aktiviteten åben for alle.

Fritidsrådet ser gerne, at aktiviteterne udvides med flere og nye aktiviteter i form af:

  • "Idrætsskoler", idræt på tværs, frilufts- og naturaktiviteter.
  • Lokale aktiviteter på "tværs" af flere arrangører.
  • Børne- og ungelejre af folkeoplysende karakter.
  • Kreative og kunstneriske aktiviteter f. eks. billedkunst, teater, musik, dans.

Fritidsrådet forbeholder sig ret til at prioritere aktiviteterne i forhold til økonomiske ressourcer, geografisk spredning, aktivitetsindhold og -periode.

Ansøg om tilskud senest den 28. marts 2022 ved at udfylde ansøgningsformularen.

Se evt. sidste års folder til inspiration.

Der må tidligst åbnes for tilmelding til aktiviteterne den 13. maj 2022 for at give alle børn lige muligheder for at tilmelde sig.

For yderligere information kontakt Tine Byg Poulsen tlf. 7979 5828 eller mail: tipo@kolding.dk