Skip til hoved indholdet

Yderligere udfasning af restriktioner

Oprettet 14. juni 2021

Der er indgået en aftale om yderligere udfasning af restriktioner, der får betydning for foreningslivet.

Se de gældende retningslinjer fra Kulturministeriet

Læs de mest stillede spørgsmål/svar om tiltagene på Kulturministeriets område

Forsamlingsforbud

Indendørs: der gælder et forsamlingsforbud på 100 personer.

Det er aftalt, at fra den 1. juli 2021 hæves forsamlingsforbuddet til 250 personer. Fra den 1. august 2021 vil det indendørs forsamlingsforbud være på 500 personer. Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere gælde et forsamlingsforbud indendørs.

Udendørs: der gælder et forsamlingsforbud på 500 personer.

Det er aftalt, at fra den 1. september 2021 vil der ikke længere gælde et forsamlingsforbud udendørs.

Coronapas

Coronapasset udfases fra den 14. juni 2021 – coronapasset ophører for fritids- og foreningsaktiviteter herunder aftenskoler (ikke idræt) samt folkeoplysning fra den 14. juni 2021.

Der er krav om coronapas for besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 18 år og derover i lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter, herunder idrætslokaler, træningscentre og svømmehaller mv. Der må dermed som udgangspunkt alene tillades adgang for besøgende mv. på 18 år eller derover i disse lokaler, hvis den besøgende mv. kan fremvise et gyldigt coronapas. 

Kravet om coronapas gælder, når klubhuse og omklædningsrum mv. benyttes som led i en idrætsaktivitet, der udøves udendørs og/eller indendørs. Det vil dog være muligt at anvende toiletfaciliteter uden gyldigt coronapas.

I lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter organiseret af foreninger (herunder foreningsfitness), kan kontrollen ske ved stikprøvekontrol mindst én gang dagligt. Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.

Kravet gælder ikke frivillige trænere, ansatte og lignende.

Der skal ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas og muligheden for bortvisning, hvis der ikke kan fremvises et gyldigt coronapas.

Coronapasset ophører for indendørs idrætsaktiviteter fra den 1. august 2021, for fitness dog først den 1. september.

Se mere om coronapas.

Mundbind

Krav om mundbind/visir ophæves fra den 14. juni 2021.

På nær i den kollektive trafik, når man ikke sidder ned, samt visse steder i sundhedsvæsenet.

Sommeraktiviteter herunder overnatning

Sommer- og spejderlejre, stævner med overnatning kan gennemføres med maks. 500 deltagere inden- og udendørs fra den 14. juni 2021. Der er krav om coronapas for deltagere, arrangører, frivillige, ledere, besøgende mv. fra og med 15 år ved indendørs aktiviteter, herunder overnatning for mellem 100 og 500 personer.

Se retningslinjer for sommeraktiviteter.

Krav til lokalestørrelse

Der er krav om, hvor mange, der må være i lokalerne i forhold til deres størrelse.

Max. 1 person pr. 4 m2

Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, - såsom på toiletter - må der tillades adgang for 1 person. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.

I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere og lignende i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 besøgende, brugere, tilskuere og lignende pr. 2 m2 gulvareal.

Anbefalingen om at holde 2 meters afstand gælder desuden ved aktiviteter i bevægelse.

Ved svømning gælder, at der maksimalt må være én udøver pr 4 m2 målt på vandets overflade.

Mindst 1 m. afstand mellem personer

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er, at der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer uanset aktivitet og gerne 2 meter, når det er muligt.

Det anbefales, at der altid holdes 2 meters afstand i særlige situationer, hvor der er øget risiko for smitte-spredning. Anbefalingen om at holde 2 meters afstand gælder bl.a. for aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber i højere grad dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f. eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse.

Foreninger og faciliteter anbefales at fastlægge, hvor mange personer der maksimalt må være til stede i det konkrete indendørsareal. Der kan ved indgangen til lokalerne opsættes informationsmateriale om, hvor mange personer, der må være tilstede.

Anbefalingerne om afstand gælder også bade- og omklædningsfaciliteter. Som udgangspunkt anbefales der under omklædning og bad mindst 1 meters afstand og gerne 2 meter, når det er muligt.

Rengøring kommunale lokaler

Kommunale toiletter ved klubhuse og i kommunale fritids- og idrætsfaciliteter er åbne. Disse rengøres ikke i løbet af weekenden, hvis der er foreninger, der ønsker at bruge dem i weekenden, bedes I henvende jer til den tekniske serviceleder på skolerne eller fritids- og idrætsafdelingen for en nærmere afklaring.

Det er tilladt at bade i kommunale omklædningsrum, de steder, hvor der efter dialog med foreningerne er sat rengøring i gang.

Efter sommerferien gøres der igen rent i alle kommunale omklædningsfaciliteter.

Afholdelse af større forsamlinger og arrangementer

Der gælder fortsat særlige retningslinjer for større forsamlinger og arrangementer med flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud både inden- og udendørs.

Se mere på Kulturministeriets hjemmeside