Skip til hoved indholdet

Fritids- og Idrætsudvalget

§ 19. Fritids- og Idrætsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver indenfor nedenstående lovgivningsområder samt aktiviteter i tilknytning hertil.

 • lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), med undtagelse af daghøjskolevirksomhed

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 8
 • anlægsplaner
 • takster

Stk. 4. Udvalget varetager endvidere

 • udarbejdelse af fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik for Kolding Kommune
 • drift af bygninger og anlæg inden for udvalgets forvaltningsområde
 • drift og vedligeholdelse af Kommunens Uddannelsescenter og andre tilsvarende lokaler, der ikke er henlagt under andre stående udvalg
 • drift og vedligeholdelse af fritids- og idrætsfaciliteter og anlæg inden for udvalgets område
 • udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme, der er henlagt til udvalgets forvaltningsområde
 • udlån af øvrige privatejede/selvejende institutioners lokaler med hvem, der er indgået aftale
 • fritidsforanstaltninger for børn og unge
 • samarbejde med fritids- og idrætsforeninger, private og selvejende institutioner med fritids- og idrætsformål herunder lystbådehavne
 • (O) Søren Rasmussen, formand
 • (V) Yrsa Mastrup, næstformand
 • (L) Hanne Dam
 • (F) Mette Voss
 • (V) Michael Krogh
 • (V) Ole Martensen
 • (V) Trille Nikolajsen

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen

Fritid og Idræt

Ågade 27, 6000 Kolding
Tlf. 79 79 26 26