Skip til hoved indholdet

Fritidsrådet

Kolding Kommunes Fritidsråd er nedsat i Byrådets møde den 1. december 2017.

Udpeget af Kolding Byråd:

(V) Yrsa Mastrup med
(V) Ole Martensen som stedfortræder

(L) Hanne Dam med
(O) Søren Rasmussen som stedfortræder

Udpeget af Folkeoplysningssamrådet i Kolding:

Erik Demant

Tenna Aamann

Udpeget af Kolding Idrætsråd:

Alice Nissen

Hans Peder Kromann Larsen

Udpeget af Spejdersammenslutningen i Kolding:

Bo Sander Pedersen

Udpeget af lokale handicapforeninger, musiske, kulturelle og øvrige foreninger:

Verner Thune

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen

Fritid og Idræt

Ågade 27, 6000 Kolding
Tlf. 79 79 26 26