Skip til hoved indholdet

Udviklingspulje under §18

Hvornår kan I søge?

Der er åbent for ansøgninger frem til 1. december 2022.

Hvordan søger I?

I udfylder og sender formularen her på siden.

Der kan søges om op til kr. 25.000 kr. pr. ansøgning. De bevilligede midler skal være brugt senest ved udgangen af året efter de er bevilliget – dvs. inden udgangen af 2023.
Der skal afleveres et regnskab, når det ansøgte projekt eller initiativ er afsluttet – senest den 1. maj året efter projektet er afsluttet

Hvornår får I svar på jeres ansøgning?

Der er 2 ugers svartid. Det betyder at fra vi har modtaget jeres ansøgning går der 2 uger inden I får svar på jeres ansøgning. I sommerferieperioden kan der dog gå op til en måned før I kan forvente svar på jeres ansøgning.

Puljen har til formål at fremme udvikling og nyskabende initiativer i den frivillige sociale sektor i Kolding Kommune.
Puljen prioriterer at støtte ansøgninger der bl.a.:

 • Tager udgangspunkt i en spændende idé eller helt nye typer af aktiviteter
 • Har nytænkende elementer ex. Inden for indhold, form samarbejde eller deltagersammensætning
 • Kan være katalysator for udvikling af den ansøgendes forenings arbejde og aktiviteter
 • Indeholder nytænkende eller udviklende elementer, og som ikke falder inden for øvrige tilskudsområder

Lokale frivillige sociale foreninger, frivillige sociale netværksgrupper og frivillige sociale ildsjæle kan søge støtte til nyskabende initiativer.

Det er et krav at ansøger har en NemKonto.

Udviklingspuljen udgør i alt for 2022 kr. 125.000.

Der kan søges om op til kr. 25.000 kr. pr. ansøgning og de bevilligede midler skal være brugt senest ved udgangen af året efter de er bevilliget – dvs. inden udgangen af 2023.

Der kan søges støtte til tiltag, der opfylder et eller flere af følgende kriterier:

 • Igangsættelse og udvikling af nye innovative tiltag og frivillige sociale indsatser og aktiviteter. Det kan både være fra etablerede og nye foreninger, som ønsker at starte et nyt tiltag eller et nyt projekt i Kolding.
 • Nye og alternative samarbejdsformer, hvor to eller flere foreninger går sammen om at lave nye initiativer eller afprøve nye metoder.
 • Etableringsomkostninger i forbindelse med at en ny lokal frivillig social forening er ved at starte.
 • Tiltag der skaber svar på nye behov ved målgruppen, hvor behovene netop er opstået eller er ved at opstå. Det kan f.eks. være ensomhed som følge af COVID-19.
 • Nye initiativer som grupper af lokale ildsjæle ønsker at sætte i gang
 • Drifts- og vedligeholdelsesudgifter
 • Aktiviteter der er afholdt før ansøgning
 • Køb af gaver til målgruppen f.eks. julehjælp og præmier
 • Målgruppens eller deltagernes personlige udgifter, f.eks. entré og medlemskontingent
 • Generelle oplysningskampagner og offentlige oplysende foredrag
 • Drift og aktiviteter, der er støttet af Kolding Kommune på anden vis, f.eks. fra andre puljer eller faste driftsaftaler
 • Aktiviteter som foreningerne må forventes at kunne løfte inden for rammen af de §18-midler, som foreningen allerede modtager

Ansøgning

Om ansøger

Om hvad og hvorfor der søges

Databeskyttelse *

Orientering om

databeskyttelsesreglerne