Skip til hoved indholdet

Trafik og events

Hvis du skal holde en større koncert, et motionsløb, et cykelløb eller et andet stort event, kan det være nødvendigt at spærre veje af eller lave andre omlægninger i trafikken. Det kræver, at du søger en tilladelse hos Kolding Kommune og hos Sydøstjyllands politi. 

Sådan søger du om lov til midlertidige trafikomlægninger

Hvis du har et arrangement, som kræver trafikomlægninger, afspærringer af vej eller fortove skal du bruge vores selvbetjeningsløsning.

Inden du søger skal du lave et kort med en skilteplan, så vi kan se hvilke områder, der bliver berørt, hvilke skilte, der skal benyttes og hvor de skal placeres. 

Hos Kultur og Event kan du få hjælp og sparring til hvordan du kan udforme din trafik- og skilteplan. Du er velkommen til at kontakte os på events@kolding.dk  

Politiet skal godkende skilteplaner som indeholder afspærringer, midlertidige parkering forbudt og hastighedsændringer. 

Det er muligt i et vist omfang at låne skilte og afspærringsmateriale på Kolding Kommunes Materialegård, som ligger Smedegave 10 i Kolding. Vi kan dog ikke garantere, at der altid vil være skilte til rådighed. Du skal selv hente skiltene og aflevere dem igen på Smedegade 10.

Hvis du har brug for at låne skilte kan du kontakte Materialegården på tlf. 21242604 ca. 14 dage inden arrangementet. 

 

Det er rigtig god stil at sørge for, at beboere og virksomheder i området, som bliver berørt af trafikomlægningen, får besked.

Du kan for eksempel give naboerne besked ved at smide en seddel i deres postkasser eller sætte en annonce i avisen.

Normalt er det dit ansvar som arrangør at sørge for den orientering.

 

 

Kontakt

Kultur og Event

Nytorv 11
6000 Kolding
Tlf. 79 79 76 35