Skip til hoved indholdet

Impact-pulje 2023

Kontrol på Kulturnatten

Kulturudvalget har afsat 200.000 kr. i en pulje, som kulturinstitutioner i kommunen kan søge med henblik på at afprøve forskellige metoder til måling af kulturens og kunstens effekter.

Kriterier for puljen:

  • Impact-puljens formål er at afprøve metoder til måling af kulturens effekter.
  • Puljen kan søges af alle kulturinstitutioner i Kolding Kommune. Kulturinstitutioner kan søge alene eller flere i samarbejde.
  • Der kan for eksempel søges tilskud til konsulenthjælp, deltagelse i seminarer med videre.
  • Alle, der får midler fra puljen, skal dele viden og erfaringer løbende og efter projektafslutning med kulturledernetværket, således at flere får glæde af de erfaringer der høstes gennem de forskellige indsatser med impact-/effekt-måling. 

Svar og afrapportering
Ansøgninger til Impact-puljen behandles på Kulturudvalgets møde i juni, hvorefter ansøgere vil modtage svar.

Ansøgere, der får tilskud, skal afrapportere inden for 2 måneder efter projektafslutning.

Kontakt

Kultur og Event

Rikke Revsholm
Afdelingsleder
Nytorv 11
6000 Kolding
Tlf. 79791003