Skip til hoved indholdet

Takster for udlejning og øvrige services

Takster og gebyrer fastsættes hvert år og godkendes af kommunalbestyrelsen. De oplyste takster er gældende for 2023, mens 2022-takster er angivet i parentes. 

Takster for udlejning

Leje af Amfiscenen: 6 kr. pr. gæst (5 kr.)

Pris pr. arrangement

Cirkuspladsen, Tvedvej: 1.000 kr. + 100 kr. pr. dag til dækning af driftsudgifter (1.000 kr. + 100 kr.)

Cirkuspladsen, Vonsild: 2.000 kr. + 200 kr. pr. dag til dækning af driftsudgifter (2.000 kr. + 200 kr.)

Private

Enhedspris: 40 kr. (40 kr.)

Årskort, enhedspris: 140 kr. (140 kr.)

Familiekort (4 personer): 400 kr. (400 kr.)

Grupper: Hver 10. gratis

 

Skoler og institutioner fra andre kommuner

Løssalg pr. barn: 20 kr. (20 kr.)

Skoler og institutioner fra Kolding Kommune har gratis adgang til Børnekulturhuset: Gratis

Skoler/daginstitutioner fra Kolding Kommune har gratis adgang til turnerende børneteaterforestillinger: Gratis

Brugere af øvelokaler

- Under 18 år: 110 kr. (99 kr.)

-  Over 18 år: 225 kr. (194 kr.)

Institutioners brug af øvelokaler

- Formiddag: Gratis

- Eftermiddag: 644 kr.* (597 kr.)

Foreningsdrevne musikarrangementer i spillestederne– pr. dag /(foreninger): 803 kr.* (745 kr.)

Foreningsdrevne øvrige kulturelle arrangementer i spillestederne på Godset: 1.164 kr.* (1.172 kr.)

Engangsleje pr. øvelokale

- 3 timer: 400 kr. (400 kr.)

- 5 timer: 500 kr. (500 kr.)

- Fast eget øvelokale pr. måned: 4.000 kr. (4.000 kr.)

Proppenge fra bevillingsholder til Godset/Kolding Kommune: 7,5% (7,5% )

Afgiften betales af omsætningen fratrukket moms.

Tilkøb af lydmand formidlet af Godset: Den gældende tarif jf. Dansk Musiker-Forbund

Fejlbetjening af dørkontrolsystem (tilkaldevagt/vægter): 620 kr.* (575 kr.)

Hustekniker – A-takst (10-15 timer): 2.972 kr.*(2.756 kr.)

Hustekniker – B-takst (0-10 timer): 2.141 kr.* (1.985 kr.)

Hustekniker – C-takst (låse op/låse): 589 kr.* (546 kr.)

Kommerciel udlejning af spillestedernes lokaler på Godset jf. regler, inkl. 1 hustekniker (A) samt alm. Rengøring: 12.600 kr. (12.200 kr.)

Arrangementet skal være foreneligt med Godsets drift, hvilket bl.a. betyder, at arrangementet skal være etisk og driftsmæssigt foreneligt med institutionens formål og de primære brugers behov.

Der kan IKKE udlånes/lejes lokaler til brug for private selskabelige arrangementer.

Udover taksten må der påregnes udgifter til yderligere bemanding, diverse forbrug mv. afhængig af arrangementets type.

Leje af ”Loftet” eller togvogn jf. regler

- ½ dag: 2.000 kr. (2.000 kr.)

- Hel dag: 4.000 kr. (4.000 kr.)

Institutionsleje af spillestedernes lokaler på Godset jf. regler

- ½ dag: 2.000 kr. (2.000 kr.)

- Hel dag: 4.000 kr. (4.000 kr.)

Engangsleje pr. lokale 3 timer (kl. 10-13 eller kl. 13-16 eller kl. 16-19): 400 kr. (400 kr.)

Engangsleje pr. lokale 5 timer (kl. 19-24): 500 kr. (500 kr.)

Fast, eget lokale: 4.000 kr. pr. måned (4.000 kr.)

Betingelser: Max. 10 brugere. Kan kun tilbydes hvis der er ledigt lokale. Kan opsiges af Godset med en måneds varsel (lbd. måned + 30 dage)

Rengøring: 1.200 kr. (1.200 kr.)

Engangsarrangementer, maks. 3 dage: 500 kr. pr. dag (500 kr.)

Pladsen udlejes ikke i maj, juni, juli og august af hensyn til naturen og beboerne i området.

Kommercielle arrangementer pris pr. dag

Sal 1 - stor sal: 4.000 kr. (4.000 kr.)

Sal 2 - lille sal: 2.000 kr. (2.000 kr.)

Sal 1 + sal 2: 6.000 kr. (6.000 kr.)

Mødelokale 1 og 5: 1.500 kr. (1.500 kr.)

Mødelokale 2, 3 og 4: 500 kr. (500 kr.)

 

Kommercielle arrangementer pris pr. halv dag

(4 timer)

Sal 1 - stor sal: 2.000 kr. (2.000 kr.)

Sal 2 - lille sal: 1.000 kr. (1.000 kr.)

Sal 1 + sal 2: 3.000 kr. (3.000 kr.)

Mødelokale 1 og 5: 1.000 kr. (1.000 kr.)

Mødelokale 2, 3 og 4: 500 kr. (500 kr.)

Priserne er fra mandag til fredag. Ved udlån lørdag og søndag tillægges 50% af lejen.

 

Lokaleleje

Udlejning af administrationslokaler på KUC til aftenskolerne pr. m2 pr. år: 660 kr. (600 kr.)

 

Kommercielle arrangementer pris pr. dag

Auditoriet: 8.000 kr. (8.000 kr.)

Konferencerum: 2.500 kr. (2.500 kr.)

Mødelokaler til 30 personer: 1.500 kr. (1.500 kr.)

Mødelokaler til 15 personer: 1.000 kr. (1.000 kr.)

EDB-lokaler: 1.000 kr. (1.000 kr.)

 

Kommercielle arrangementer pris pr. halv dag

(4 timer)

Auditoriet: 4.000 kr. (4.000 kr.)

Konferencerum: 1.250 kr. (1.250 kr.)

Mødelokaler til 30 personer: 1.000 kr. (1.000 kr.)

Mødelokaler til 15 personer: 1.000 kr. (1.000 kr.)

EDB-lokaler: 1.000 kr. (1.000 kr.)

Kommercielle arrangementer pris pr. dag

Nicolai Scene: 4.500 kr. (4.500 kr.)

Studiet: 2.000 kr. (2.000 kr.)

Mødelokale 1: 2.500 kr. (2.500 kr.)

 

Kommercielle arrangementer pris pr. halv dag

(4 timer)

Nicolai Scene: 2.250 kr. (2.250 kr.)

Studiet: 1.000 kr. (1.000 kr.)

Mødelokale 1: 1.250 kr. (1.250 kr.)

Leje (1. dag): 4.000 kr. pr. dag (3.800 kr.)

Efterfølgende dage: 2.000 kr. pr. dag (1.800 kr.)

Takster for rundvisninger og arrangementer

Byvandring, pr. time: 1.350 kr. (1.350 kr.)

Foredrag, pr. time: 1.350 kr. (1.350 kr.)

Private, enhedspris

Årskort, enhedspris: 40 kr. (40 kr.)

Familiekort (4 personer): 140 kr. (140 kr.)

Grupper: 400 kr. (400 kr.)

Skoler og institutioner fra andre kommuner: hver 10. gratis

Løssalg pr. barn: 20 kr. (20 kr.)

Skoler og institutioner fra Kolding Kommune har gratis adgang til Børnekulturhuset

Skoler/daginstitutioner fra Kolding Kommune har gratis adgang til turnerende børneteaterforestillinger

Rundvisning: 800 kr. (800 kr.)

Specialomvisninger: 2.000 kr. (2.000 kr.)

Koncerter i Nicolai Scene:

Prisen for entré i forsalg: Varierer efter koncert (10% rabat på normal entré)

Prisen for entré i døren: varierer efter koncert

Billetter i døren samt i forsalg til pensionister, studerende og børn under 12 år: Varierer efter koncert (40 % rabat på normal entré)

Takster for øvrige services

Man kan selv købe et nyt eksemplar og betale for klargøringen. Dette gælder dog ikke CD-rom/ Playstation/Video/DVD/wii, som er licensbelagt materiale. 

Bøger, noder, tegneserier, tidsskrift, mp3, CD'er (musik og tale): Nypris + klargøring (50 kr.)

Bøger (flerbindsværker). Hvis enkeltbind ikke kan købes, erstattes hele værket med: Nypris + Klargøring (50 kr.)

Lydbøger – hele bogen: Nypris + klargøring: 50 kr. (50 kr.)

Lydbøger – enkelt cd/bånd: 125 kr. (125 kr.)

Romankasser med indhold: 2.400 kr. (2.400 kr.)

Romankasser – enkelt bog: 250 kr. (250 kr.)

Emnekasser – med indhold: 1.850 kr. (1.850 kr.)

Emnekasser – enkelt bog: 175 kr. (175 kr.)

CD-rom/dvd-rom/playstation/Wii: Licensbelagt nypris + klargøring: 50 kr. (50 kr.)

DVD-film: 499 kr. + klargøring 50 kr. (499 kr. + klargøring 50 kr.)

Sammensat materialer (eks. sprogkurser, noder med dvd/cd/cd-rom m.v.) Hvis enkelt stk. ikke kan købes, erstattes hele værket: Nypris + klargøring (50 kr.) pr. stk.

Såfremt nypris ikke kan findes anvendes følgende standardpriser: 

- Tidsskrifter: 74 kr. + klargøring

- CD (Lyd og musik): 99 kr. + klargøring

- Licensbelagt DVD/CD-rom: 749 kr. + klargøring

- Bøger: 249 kr. + klargøring

Reparation af bøger, noder, tegneserier, tidsskrifter

Ombinding: 75 kr. (75 kr.)

Plastning og anden reparation: 25 kr. (25 kr.)

Reparation af andre materialer

Mapper (lydbogsmapper, dvd, cd-rom mapper m.m.): 50 kr. (50 kr.)

Poser (tidsskriftposer, musikposer m.v.): 25 kr. (25 kr.)

Hæfter (cover til musikcd’er, manualer m.m.): 25 kr. (25 kr.)

Kasser (roman og emnekasser): 400 kr. (400 kr.)

Voksne

1-7 dage: 20 kr. (20 kr.)

8-14 dage: 60 kr. (60 kr.)

15-30 dage: 120 kr. (120 kr.)

31-48 dage: 230 kr. (230 kr.)

49 dage -: Erstatningspris + 230 kr.

Børn

1-7 dage: 0 kr. (0 kr.)

8-14 dage: 20 kr. (20 kr.)

15-30 dage: 55 kr. (55 kr.)

31-48 dage: 120 kr. (120 kr.)

49 dage -: Erstatningspris + 120 kr.

Der er på biblioteket adgang til fotokopimaskiner.

Kopier/print: 2 kr. (2 kr.)

Boldbaner m.m.

Kolding Stadion, bane 1: 1.000 kr. pr. time (1.000 kr.)

Mosevej Sportsplads, bane 1: 1.000 kr. pr. time (1.000 kr.)

Øvrige boldbaner (græs): 500 kr. pr. time (500 kr.)

Vinterbaner inkl. lys: 500 kr. pr. time (500 kr.)

Et omklædningsrum: 350 kr. pr. arrangement (350 kr.)

Seest Atletik Stadion: 500 kr. pr. time (500 kr.)

Boldbaner m.m. udlejes til idrætsfaglige formål til private virksomheder. Idrætsaktiviteten skal være foreneligt med boldbanens anvendelse i øvrigt.

Overnatning på kommunale skoler: 13 kr. pr. person pr. døgn (12 kr.)

For foreninger under Folkeoplysningsloven

Koldinghallerne (3x takst, da det er en tripelhal): 175 kr. pr. time (172 kr.)

Arena Syd (2x takst, da det er en dobbelthal): 116 kr. pr. time (114 kr.)

Kommunale haller samt øvrige forenings- og selvejende haller, hvor kommunen har indgået brugs- og støtteaftale: 58 kr. pr. time (57 kr.)

Koldinghallerne, gymnastikhal: 58 kr. pr. time (57 kr.)

Koldinghallerne, brydelokale: 25 kr. pr. time (25 kr.)

Koldinghallerne, styrkerum kælder: 25 kr. pr. time (25 kr.)

Koldinghallerne, styrkerum: 25 kr. pr. time (25 kr.)

Koldinghallerne, multisal: 25 kr. pr. time (25 kr.)

Bramdrupdam Hallerne, aktivitetssal mødelokale 1): 25 kr. pr. time (25 kr.)

Bramdrupdam Hallerne, minihal: 25 kr. pr. time (25 kr.)

Arena Syd, hal 3: 50 kr. pr. time (49 kr.)

Arena Syd, hal 3 opdelt/pr. del: 25 kr. pr. time (25 kr.)

Kommunale svømmesale: 38 kr. pr. time (37 kr.)

Kommunale gymnastiksale: 25 kr. pr. time (25 kr.)

Slotsøbadet: 48 kr. pr. time (47 kr.)

Kongeåbadet: 48 kr. pr. time (47 kr.)

Gebyr for benyttelse af kommunale klub/ aktivitetsfaciliteter pr. m²: 44 kr. pr. m² (43 kr.)

Keglelokalet i Cuben: 25 kr. pr. time (25 kr.)

Squashbanerne i Cuben: 25 kr. pr. time (25 kr.)

Springsal i Cuben: 25 kr. pr. time (25 kr.)

Parkhallens minihal: 25 kr. pr. time (25 kr.)

Hejls Klubhus, aktivitetslokale 1 (lille): 25 kr. pr. time (25 kr.)

Hejls Klubhus, aktivitetslokale 2: 50 kr. pr. time (49 kr.)

Lunderskov Hallen, aktivitetslokale kælder: 25 kr. pr. time (25 kr.)

Lunderskov Multihus, gl. rådhuset: 25 kr. pr. time (25 kr.)

Lunderskov Multihus, aktivitetslokale kælder: 25 kr. pr. time (25 kr.)

Gl. pavillon/multisal Cuben: 26 kr. pr. time (26 kr.)

Lokale bueskydning Cuben: 44 kr. pr. time (43 kr.)

Sjølund Multiarena: 58 kr. pr. time (57 kr.)

Sjølund Multiarena, fitness: 25 kr. pr. time (25 kr.)

Trekløverhallen, fitness: 25 kr. pr. time (25 kr.)

Nordea Salen: 25 kr. pr. time (25 kr.)

Galleriet, Arena Syd: 25 kr. pr. time (25 kr.)

Diverse Aktivitetslokaler i selvejende og kommunale haller: 25 kr. pr. time (25 kr.)

Digitale fotos

Foto i Tiff/jpeg (300 dpi) leveret via email (til kommercielt brug): Gratis - creative common licens

Digitaliserede fotos leveres via e-mail eller webtransfer. Hvis bestillingen omfatter mere end 1/2 timers arbejde følges de almindelige timetakster for behandling af bestillingen: Gratis - creative common licens

Tillæg for udlevering af USB-stick fra arkivet: 50 kr. (50 kr.)

Tillæg for foto der først skal digitaliseres (pr. stk.): 100 kr. (100 kr.)

Leveringstid for fotos, der skal digitaliseres, op til 4 arbejdsuger.

Ekspresgebyr på 10 %, mindst 100 kr. Større opgaver 10 % rabat. 

Ved offentliggørelse skal fotografens navn altid anføres, og arkivet skal angives som kilde.

De ovennævnte priser omfatter ikke den eventuelle betaling, fotografen er berettiget til ifølge ophavsretsloven.

Audio-visuelle materialer

Sendes digitalt eller udleveres på et USB-stick: 500 kr. (500 kr.)

For forsendelse tillægges porto.

Digitaliseret lyd- og film:

Digitalisering af lydoptagelser på kassettebånd: Kontakt arkivet for en pris.

Leveringstid: Op til 4 arbejdsuger, også ved brug på læsesal.

Udfærdigelse af attester

Udfærdigelse af attester (fx eksamensbeviser): Gratis 

Betaling via MobilePay ved bestilling.

*Stadsarkivets takster ligger generelt under sammenlignelige arkiver, hvorfor taksten er tilrettet for at harmonisere i forhold til andre §7-arkiver samt statens arkiver.

Arkivundersøgelser: 650 kr. pr. påbegyndt time    (500 kr.). Efter første time beregnes pr. påbegyndt kvarter*

Udstillingsplancher med historisk formidling, pr. planche: 2.000 kr. (2.000 kr.)

Grafisk opsætning pr. planche eller folder: 500 kr. (500 kr.)

Klargøring af kommunale arkivalier til aflevering: 650 kr. inkl. moms/500 kr. inkl. moms pr. time. Udgifter til makulering eller materialer afregnes særskilt. Overslag gives ved henvendelse.

Undervisningsforløb

Skoler og uddannelsesinstitutioner i Kolding Kommune: Gratis

Skoler og uddannelsesinstitutioner uden for Kolding Kommune (2 timers forløb): 500 kr.        (500 kr.)

Lejrskoleforløb (halv dag, 3 timer): 1.500 kr. (1.500 kr.)

Lejrskoleforløb (hel dag 4-7 timer): 3.000 kr. (3.000 kr.)

Kompetenceudvikling lærere (både i og uden for Kolding Kommune)

1 dags kursusforløb: 4.000 kr. (4.000 kr.)

3 dags kursusforløb: 10.000 kr. (10.000 kr.)

No-show-fee ved manglende afbud eller afbud senere end 48 timer før (ved kompetenceud-viklingsforløb og undervisningsforløb over 3 timer):  500 kr. 

* Harmoniseringen af pris i forhold til øvrige §7-arkiver samt forenkling af priser.

Optagelses-/indskrivningsgebyr: 175 kr.
Opkræves på 1. rate i Billedskolen.

Begynder og mellemstadiehold med ml. 8-12 elever. 30 ugers sæson. 7 rater. Der refunderes såfremt Kulturskolen aflyser mere end 2 gange.

Takst 2: 1. halvår 2023: 240 kr./2. halvår 2023: 240 kr. (300 kr./240 kr.)

Talentlinjehold. Elever optages efter forudgående optagelsesprøve. Udvidet undervisningsforløb. 30 ugers forløb. Der refunderes såfremt Kulturskolen aflyser mere end 2 gange. 

Takst 4: 1. halvår 2023: 335 kr./2. halvår 2023: 335 kr. (405 kr./335 kr.)

Projektforløb af kortere varighed. Pris pr. uge: 1. halvår 2023: 95 kr. 2. halvår 2022: 100 kr. (95 kr./95 kr.)

Priserne er for 1. halvår 2023 samt 2. halvår 2023, 10 rater pr. skoleår

Optagelses-/indskrivningsgebyr: 175 kr.* (175 kr.)
Opkræves på 1. rate i Musikskolen/Billedskolen.

Takst 1: Baby Bongo, syng og leg for 2-3 årige samt musikalsk legestue. Holdstørrelser 8-12 elever - pris pr. måned. Talentlinjen (Klubben, Klassen og Akademiet): 1 halvår 175 kr./2. halvår 185 kr.* (175 kr./185 kr.)

Takst 2: Ind i Musikken: 300 kr.* (300 kr.)

Takst 3: Holdundervisning 2-6 elever - pris pr. måned: 1. halvår 370 kr./2. halvår 375 kr.* (365 kr./370 kr.)

Takst 4: Soloundervisning 20 min. pr. uge - pris pr. måned: 1. halvår 410 kr./2. halvår 415 kr.* (405 kr./410 kr.)

Takst 5: Soloundervisning 25 min. Pr. uge - pris pr. måned: 1. halvår 495 kr./2. halvår 500 kr. (490 kr./495 kr.)*

Takst 6: Soloundervisning 30 min. Pr. uge - pris pr. måned: 1. halvår 605 kr./2. halvår 610 kr.* (600 kr./605 kr.)

Takst 7: Soloundervisning 45 min. Pr. uge - pris pr. måned: 1. halvår 895 kr./2. halvår 905 kr.* (885 kr./895 kr.)

Takst 8: Voksen, holdundervisning 2-6 elever - pris pr. måned: 1. halvår 390 kr./2. halvår 395 kr.* (385 kr./390 kr.)

Takst 9: Voksen, soloundervisning 20 min. Pr. uge - pris pr. måned: 1. halvår 455 kr./2. halvår 460 kr.* (450 kr./455 kr.)

Takst 10: Voksen, soloundervisning 25 min. Pr. uge - pris pr. måned: 1. halvår 565 kr./2. halvår 570 kr.* (560 kr./565 kr.)

Takst 11: Voksen, soloundervisning 30 min. Pr. uge - pris pr. måned: 1. halvår 675 kr./2. halvår 685 kr.* (665 kr./675 kr.)

Takst 12: Voksen, soloundervisning 45 min. Pr. uge - pris pr. måned: 1. halvår 990 kr./2. halvår 1.000 kr.* (980 kr./990 kr.)

Takst 13: Soloundervisning 15 min. pr. uge(ifm. Talentlinje) - pris pr. måned: 1. halvår 305 kr./2. halvår 305 kr.)* (305 kr./305 kr.)

Kortakst/ instrumentlinje - Hvis man ikke går til andet i Musikskolen - ellers gratis - pris pr. måned: 95 kr.

*Prisfremskrevet marts indeks til nærmest afrundede 5'er.

Særlige rabatter og refusion Musikskolen

Søskenderabat: 10 pct.
To eller flere børn i Musikskolen udløser søskenderabat.

Refusion: Der ydes refusion, såfremt Kulturskolen aflyser mere end 3 gange i løbet af sæsonen. 

Friplads: Der kan søges om friplads til Musikskolen. Satsen for tildeling er følgende bruttoindtægt for husstanden og gælder 0-18 årige. Der tillægges desuden 7.000 kr. pr. barn fra og med barn nr. 2.

Under 133.000 kr.: Bevilges hel friplads

Mellem 133.000 kr. og 156.000 kr.: Bevilges 75 pct. friplads

Mellem 156.000 kr. og 179.000 kr.: Bevilges 50 pct. friplads

Mellem 179.000 kr. og 202.000 kr.: Bevilges 25 pct. friplads

Over 202.000 kr.: Bevilges ikke friplads

Annoncer som Kolding Kommune lovligt må støtte:

- 7 x 7 dages visning: 5.050 kr.* (4.685 kr.) 

- 7 dages visning: 1.120 kr.* (1.045 kr.) 

- 14 dages visning: 2.015 kr.* (1.870 kr.) 

Øvrige annoncer:

- 7 dages visning: 2.245 kr.* (2.080 kr.)

*Pristalsreguleres efter nettoprisindekset marts.

Større samlede arealer (over 10 ha.): Bortforpagtes for 5 årige perioder efter udbud. Arealerne tildeles til den højeste pris og med fortrinsret for Certificerede Økologer. Forpagtningsprisen reguleres årligt med nettoprisindekset dog mindst 1%.

Mindre arealer (> 10 ha.): Prisen fastsættes efter individuel forhandling og reguleres med en årligt stigning på 3%.

Sø-terrassen: 150 kr. pr. dag (150 kr.)

Banegårdspladsen: 150 kr. pr. dag (150 kr.)

Torvedag: 150 kr. pr. dag (150 kr.)