Foreninger eller organisationer skal høre hjemme i Kolding Kommune for at få økonomisk støtte.

Kolding Kommune kan efter servicelovens § 18 yde økonomisk støtte til frivilligt, socialt arbejde i kommunen.

For at få støtte skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Tilskud gives som hovedregel kun til aktiviteter, der primært bæres af frivilligt arbejde.
  • Tilskud kan ikke søges af enkeltpersoner.
  • Foreninger eller organisationer skal høre hjemme i Kolding Kommune. Foreninger eller organisationer uden for Kolding Kommune kan kun få støtte i specielle tilfælde.
  • Tilskud kan gives både som et- og flerårige bevillinger.
  • Tilskud ydes fortrinsvis til aktiviteter/projekter, der ikke kan udføres uden støtte, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage andre former for offentlig støtte.
  • Omfanget af sammenhængen og synergien med selvværdsstrategiens elementer.
  • Omfanget af den frivillige indsats.
  • Beskrivelse af målgruppens behov og omfang samt aktivitetens/projektets evne til at opfylde dette.
  • Sammenhæng med lokalt prioriterede områder.

At I skal have seneste regnskab, eller foreningens budget for det efterfølgende år, klar til at uploade, inden I går i gang med at udfylde det elektroniske ansøgningsskema.


I har også mulighed for at vedhæfte beskrivelse af aktiviteten/projektet,
eller anden relevant dokumentation til ansøgningen.

Ansøgningsfristen er 1. oktober.
Send ansoegning

Senior- og Socialforvaltningen gennemgår derefter ansøgningerne, og udarbejder en indstilling til Social- og Sundhedsudvalget, som afgør om det frivillige arbejde kan få støtte.

Kolding Kommune udbetaler støtten via CVR nummer.
Det er derfor vigtigt, at foreningen har et CVR nummer med tilknyttet NemKonto.


Hvis I er i tvivl om foreningens CVR nummer har NemKonto tilknyttet, så kontakt foreningens bank, de kan hjælpe jer.

Alle foreninger, der modtager støtte efter Servicelovens § 18, skal i det efterfølgende år indsende regnskab for den aktivitet/projekt, som tilskuddet er søgt og anvendt til.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs vores cookie-information Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies