Foreninger eller organisationer skal høre hjemme i Kolding Kommune for at få økonomisk støtte.

Kolding Kommune kan efter servicelovens § 18 yde økonomisk støtte til frivilligt, socialt arbejde i kommunen.

For at få støtte skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Tilskud gives som hovedregel kun til aktiviteter, der primært bæres af frivilligt arbejde.
  • Tilskud kan ikke søges af enkeltpersoner.
  • Foreninger eller organisationer skal høre hjemme i Kolding Kommune. Foreninger eller organisationer uden for Kolding Kommune kan kun få støtte i specielle tilfælde.
  • Tilskud kan gives både som et- og flerårige bevillinger.
  • Tilskud ydes fortrinsvis til aktiviteter/projekter, der ikke kan udføres uden støtte, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage andre former for offentlig støtte.
  • Omfanget af sammenhængen og synergien med selvværdsstrategiens elementer.
  • Omfanget af den frivillige indsats.
  • Beskrivelse af målgruppens behov og omfang samt aktivitetens/projektets evne til at opfylde dette.
  • Sammenhæng med lokalt prioriterede områder.

At I skal have seneste regnskab, eller foreningens budget for det efterfølgende år, klar til at uploade, inden I går i gang med at udfylde det elektroniske ansøgningsskema.


I har også mulighed for at vedhæfte beskrivelse af aktiviteten/projektet,
eller anden relevant dokumentation til ansøgningen.

Ansøgningsfristen er 1. oktober.
Send ansoegning

Senior- og Socialforvaltningen gennemgår derefter ansøgningerne, og udarbejder en indstilling til Social- og Sundhedsudvalget, som afgør om det frivillige arbejde kan få støtte.

Kolding Kommune udbetaler støtten via CVR nummer.
Det er derfor vigtigt, at foreningen har et CVR nummer med tilknyttet NemKonto.


Hvis I er i tvivl om foreningens CVR nummer har NemKonto tilknyttet, så kontakt foreningens bank, de kan hjælpe jer.

Alle foreninger, der modtager støtte efter Servicelovens § 18, skal i det efterfølgende år indsende regnskab for den aktivitet/projekt, som tilskuddet er søgt og anvendt til.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey