Koldings Eliteidrætsråd

Koldings eliteidrætsråd blev nedsat i efteråret 2008. Rådet har til formål at støtte og udvikle eliteidrætten i Kolding Kommune.

Eliteidrætsrådets primære opgave er at sikre et godt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og eliteklubber om tilbud til idrætstalenter. Dette indebærer fleksible job- og uddannelsemuligheder for idrætsudøverne, mens der skal skabes optimale boforhold for idrætstalenter. 

Eliteidrætsrådet afholder fire årlige ordinære møder. Møderne er placeret anden tirsdag i februar, maj, september og november måned.

Byrådet:

 • (V) Tanya Buchreitz Løwenstein (næstformand)
 • (O) Søren Rasmussen

Eliteforeninger

 • Ulrik Pedersen
 • Thomas Christensen
 • Mik Stampe

Kolding Idrætsråd

 • Ole Kokborg

Det almene gymnasium

 • Per Møller

Erhvervsuddannelserne

 • Jesper Kjølhede (formand)

Grundskolen

 • Catharina Ørnsholt-Christoffersen

Erhvervslivet

 • Tue Knudsen
 • Otto Skak


Team Danmark har observatørstatus i Eliteidrætsrådet og deltager i møderne. Eliteidrætsrådet sekretariatsbetjenes af elitekoordinator Bjarne Foged Henriksen.

Samarbejdsklubber kan søge Eliteidrætsrådet om støtte til træneruddannelser, materialer til opkvalificering af talentarbejde, aktiviteter til opkvalificering af talentarbejde med mere.

Ansøgninger skal være elitekoordinatoren i hænde senest 14 dage før mødet.

Grundlaget for Eliteidrætsrådets virke er den samarbejdsaftale, som Kolding Kommune har indgået med Team Danmark om fremme af talentudvikling, der løber frem til og med 2019. Kolding har siden 2008 været Team Danmark Elitekommune og er således i gang med sin 3. periode i samarbejdet, hvor 21 kommuner arbejder for at fremme talentudviklingen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey